De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gemeente en verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en uitkeringen.

Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2021 (peildatum).

Bron: CBS