Het toenemend aantal wanbetalers in de zorg is een groot maatschappelijk probleem.

Met een aanpassing van de Zorgverzekeringswet wil minister Klink van Volksgezondheid deze wanbetalers nu gaan aanpakken. Volgens het voorstel kunnen zorgverzekeraars hun vordering in handen geven van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Na een periode van zes maanden kan het CVZ de vordering (verschuldigde premie, kosten en boete) direct inhouden op het inkomen van de verzekerde. De Tweede Kamer ging in februari akkoord. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Hoe denkt Erwin van de Griek (44), Manager In- Excasso bij Agis Zorgverzekeringen, over deze aanpak van wanbetalers?

“Het voorstel is erg goed. Het gaat veel dingen veranderen. De overheid heeft weliswaar een privaat stelsel in de zorg geïntroduceerd, maar het risico lag steeds bij de zorgverzekeraars. Wij konden niet schorsen of royeren. Dus bleven we met slechte betalers zitten, terwijl we daar niets mee konden. Het aantal is de laatste jaren toegenomen tot ruim 280.000. Nu krijgen we een goede mix van een privaat stelsel met publieke bescherming.”

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Dinsdag 23 juni discussieerde de senatoren over het voorstel. Ze waren nog niet overtuigd van de voordelen. Van de Griek gaat er toch vanuit dat het voorstel wordt aangenomen en deze zomer in werking zal treden.  De verzekeraars zijn in elk geval druk bezig met de voorbereidingen, want ze verwachten dat er heel wat op hen af zal komen. “We beginnen met een kleine pilot, daarna komen de grote verzekeraars. Dan zullen we de impact gaan merken.

De verzekerden die niet op eerdere schrijven gereageerd hebben, zullen na zes maanden acuut worden getroffen in hun uitkering of inkomen. Dan vindt er een inhouding plaats van 130 procent. Dat gaat zeker zijn uitwerking hebben, daar ben ik van overtuigd. Het wordt een echt lik-op-stuk-beleid. Dat zal het spel behoorlijk onder druk gaan zetten.”

Het gaat veel onrust opleveren. Hoe zijn jullie daarop voorbereid?

“Ik kan me niet anders voorstellen dat al deze 280.000 verzekerden contact zullen opnemen, zowel met het CVZ als met ons, de verzekeraars. We houden dus ernstig rekening met veel telefoonverkeer in de komende periode. Ik ben bang dat we een hete herfst tegemoet gaan. We proberen de klanten toch nog te helpen, hoewel we verwachten dat het voor veel klanten te laat is. Ze kunnen een klacht indienen tegen de overdracht aan het CVZ, maar je ziet nu al dat de rechter dit gewoon beoordeelt als onbetwiste nota’s.”

Lost dit voorstel het probleem van de wanbetalers helemaal op?

“We zullen eerst het stuwmeer van de 280.000 verzekerden wegwerken. Het CVZ kan 25.000 aanmeldingen per maand aan. Dat betekent dat we hier zeker een jaar voor nodig hebben. Het zal er in ieder geval voor gaan zorgen dat de mensen die niet wíllen betalen, toch wel gaan betalen. Maar daarnaast zijn er de structurele wanbetalers die hun kop in het zand steken, het niet meer zien zitten en de post gewoon niet meer openmaken. Dat zijn schrijnende gevallen. Daar mag je je ogen niet voor sluiten.

Het zou goed zijn als we deze mensen die overblijven en die niet kunnen betalen, op een bepaalde manier kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling – ik verwacht dat het aantal betalingsregelingen zal toenemen – of in het uiterste geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als we alleen deze groep zouden overhouden, zou dat al een hele verbetering zijn.”

Bron: www.creditexpo.nl