Het totaalbedrag aan openstaande vorderingen die behandeld worden door de leden van de NVI is in het 2e kwartaal van 2010 gestegen naar 5,6 miljard. Dit is een stijging van ruim 15% vergeleken met vorig kwartaal en stijging van bijna 30% vergeleken met het 2e kwartaal van 2009, aldus Jet Creemers, voorzitter van de NVI.

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) laat sinds 2009 ieder kwartaal een enquête onder haar leden houden door PricewaterhouseCoopers. Uit de meest recente enquête blijkt dat niet alleen het totaalbedrag is gestegen, ook het totaal aantal vorderingen dat door de NVI-leden wordt behandeld is in 1 jaar tijd gestegen van 3 miljoen naar 3,5 miljoen.

In het zakelijke verkeer (B2B) is het aantal nieuwe dossiers met bijna 20% toegenomen.
Uit deze sterke groei blijkt dat ondernemers steeds vaker worden geconfronteerd met afnemers die hun afspraken niet nakomen en hun betaling te lang uitstellen. Ruim een derde van de ondernemers – en met name MKB-ers – ligt hiervan wakker, blijkt uit recent onderzoek van ING. Terecht, aangezien wanbetaling een van de grootste oorzaken van faillissement is. Behalve er van wakker liggen, geven ondernemers hun vorderingen dus vaker uit handen aan een incassobureau, een goede ontwikkeling aldus voorzitter
Jet Creemers. "Invordering is ingewikkelder geworden, is geen kerntaak van het bedrijf en geeft veel stress in geval van wanbetaling. Het incasseren van de vorderingen is echter wel essentieel voor het voortbestaan van het bedrijf! Daarom is het verstandig om deze cruciale werkzaamheden tijdig uit te besteden aan gespecialiseerde, ervaren en gecertificeerde marktpartijen". De leden van de NVI zijn allemaal gecertificeerd en werken volgens de kwaliteitscriteria van het Incasso Keurmerk. Het certificeren en de 2 jaarlijkse audit wordt gedaan door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Helaas is het werken volgens de criteria van het Keurmerk een vorm van zelfregulering en dus niet verplicht. Nog niet, als het aan de NVI ligt. Momenteel ligt het Wetsvoorstel Incassokosten bij de Tweede Kamer. Daarin is tot verbijstering van de NVI uitsluitend de prijs van incasso geregeld, maar niets over de inhoud en de kwaliteit van de te leveren dienst. Voorzitter Jet Creemers: "Stelt u zich voor dat u op een TV verkoper af stapt, hem vertelt dat u een TV wilt kopen en vervolgens alleen over de prijs een afspraak zou maken, zonder te praten over de vraag hoe groot de TV is, of het een flatscreen is, wat de beeld- en geluidkwaliteit is etc. Dat is toch ondenkbaar? Gek genoeg is dat wel wat er in het wetsvoorstel gebeurt". Een gemiste kans om alles in één keer goed te regelen: naast een maximumprijs moet natuurlijk ook de kwaliteit worden gewaarborgd. Dit kan door het nu nog vrijwillige Keurmerk verplicht te stellen als voorwaarde om incassodiensten te mogen leveren.

Bovendien ontbeert de wet regels over de handhaving en sanctionering. Een wet zonder sanctiemogelijkheden is nutteloos. Omdat 80% van de incassodossiers zonder tussenkomst van de rechter wordt geïnd, is er dus geen enkele controle op de hoogte van de incassokosten. Daarnaast mag iedereen een incassobureau beginnen en zijn er geen regels voor de kwaliteit gesteld. Alleen NVI gecertificeerde incassobureaus voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waar naleving van geldende wetgeving uiteraard onderdeel van is.

 

Bron: creditexpo.nl