Het aantal wanbetalingen van Amerikaanse woonkredieten van topkwaliteit is in het derde kwartaal met 20% gegroeid ten opzichte van het kwartaal voordien. Het betreft de zogenaamde U.S. prime mortgages.
Het is voor het zesde kwartaal op rij dat deze U.S. prime mortgages zijn gestegen, volgens de cijfers bekendgemaakt door het Office of Comptroller of the Currency en het Office of Thrift Supervision, dat deel uitmaakt van het Treasury Department.

3,60% van alle U.S. prime mortgages – woonkredieten toegestaan aan de meest kredietwaardige Amerikanen – werd tijdens het derde kwartaal niet terugbetaald. Dat percentage is het dubbele van twaalf maanden voordien.

Er wordt van een wanbetaling gesproken wanneer iemand tenminste 60 dagen achter is met zijn afbetaling. De problemen met de U.S. prime mortgages geven aan dat de situatie op de Amerikaanse huizenmarkt moeilijk blijft.

Het Treasury Department oefent druk uit op de kredietverstrekkers om meer soepelheid toe te staan bij de terugbetalingen om meer foreclosures (gedwongen van verkopen van huizen te voorkomen).

Bron: Cash.be