Recent meldde het AD dat incassobureaus zelf in de financiële problemen komen omdat het steeds moeilijker wordt vorderingen te innen.

Er werd zelfs melding gemaakt dat deurwaarders hierdoor failliet gaan. De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) wil dat incassobureaus toegang krijgen tot de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) om succesvoller mensen op te kunnen sporen. In mijn nadagen bij EDR Credit Services een leuk bericht om te lezen maar zoals vaak is enige nuance op zijn plaats.

Dat deurwaarders inkomsten mislopen doordat vorderingen moeilijker zijn te innen, is wellicht een feit maar dat ze hierdoor ook failliet gaan is een brug te ver aangezien daar meerdere redenen aan ten grondslag liggen. De roep vanuit het NVI om toegang te krijgen tot het GBA is een wens die al langer bestaat maar jammer genoeg voor de vele aangesloten incassobureaus nog steeds geen doorgang heeft gevonden. Dat aansluiting bij het GBA echter een middel is om mensen beter op te kunnen sporen is, is een veronderstelling die niet geheel juist is. In deze context is het ook weer belangrijk om te bepalen met wat voor debiteur we te maken hebben en welk profiel deze heeft.

Is het een debiteur die zijn factuur wel kan betalen maar dit uit gemakzucht niet heeft gedaan of hebben we te maken met een notoire wanbetaler of met een fraudeur die op basis van gefingeerde persoonsgegevens een bestelling heeft gedaan met opzet om deze niet te betalen? Er zijn uiteraard meerdere smaken voorhanden maar de kern van de boodschap is dat debiteuren niet identiek zijn en dus op verschillende manieren reageren en zich derhalve wel of niet zichtbaar maken voor crediteuren.

Deze zienswijze kan je ook betrekken op het idee dat het GBA een heilige graal is om debiteuren op te sporen. Natuurlijk zal het werk van incassobureaus worden vergemakkelijkt als er een aansluiting bij het GBA voorhanden is. Er is echter een steeds grotere groep in de maatschappij die zich onttrekt aan hun registratieplicht bij het GBA om schuldeisers te ontlopen. Vervolgens is het de vraag wat je doet als je debiteur verdwenen is en het GBA geen perspectief biedt om de debiteur weer in het vizier te krijgen. In dit geval zullen andere methoden of technieken moeten worden ingezet om de debiteur op te sporen en tot inning over te gaan. Er zijn diverse middelen aanwezig om deze uitdaging het hoofd te bieden. Het is echter de vraag of we onszelf kennis op dit gebied moeten laten bijbrengen of dit moeten overlaten aan specialisten.

Meer informatie over middelen om debiteuren op te sporen vind u in het boek: “Weet u eigenlijk met wie u zaken doet

Bron: www.creditexpo.nl