Iedereen moet kunnen leven, leren, werken en deelnemen aan de digitale wereld. Onze banen en functies veranderen, terwijl nieuwe ontstaan. De discrepantie tussen de vaardigheden die mensen hebben en die nodig zijn voor functies in de digitale wereld is een van de meest voorkomende uitdagingen van deze tijd. De noodzaak om bij te scholen is een complex probleem waarin besluitvormers – onderwijs, bedrijfsleven en nationale, regionale en lokale overheidsfunctionarissen – moeten samenwerken om tot een oplossing te komen.


Download: De verschuiving van vaardigheden (PDF,  26 pagina’s)


De komende jaren zet PwC Nederland fors in op bijscholing. Dit geld zal voornamelijk worden geïnvesteerd in het opleiden van onze mensen en in technologieën voor het ondersteunen van onze klanten en de maatschappij. Samen kunnen we de werknemers voorbereiden op de toekomst en de wereld veerkrachtiger, capabeler en inclusiever maken.

Een oproep tot actie

Is technologie een positieve of negatieve kracht? Het is duidelijk dat we ons op een kritisch punt bevinden: de nieuwe wereld heeft dringend nieuwe vaardigheden nodig en iedereen moet de kans krijgen zich deze eigen te maken.

Wat vinden mensen echt van de impact van technologie op banen?

Onlangs heeft PwC 22.000 volwassenen (exclusief gepensioneerden) uit de Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Australië, Frankrijk, China, India, Zuid-Afrika, Singapore en Polen gevraagd naar hun hopes & fears. Van deze groep kwamen 2010 mensen uit Nederland.

Verandering is onontkoombaar

Werknemers beseffen dat automatisering hun baan zal veranderen. Zij willen nieuwe vaardigheden leren om hun inzetbaarheid te verbeteren.

  • 63% van de Nederlandse werknemers denkt dat automatisering impact zal hebben op hun baan, alhoewel 10% zich echt zorgen maakt wanneer de werknemers specifiek naar hun baan wordt gevraagd
  • Van de onderzochte landen beschouwen Nederlandse werknemers bijscholing meestal als de verantwoordelijkheid van bedrijven dan van de individuen (45%). De meerderheid van andere landen, waaronder Zuid-Afrika, de VS en Duitsland, is van mening dat deze verantwoordelijkheid bij de individuen zelf ligt.

Digitale vaardigheden staan ​​centraal

  • De meeste werknemers verwelkomen in het algemeen nieuwe technologieën. De meerderheid (61%) is positief over de impact van technologie op hun dagelijkse werkzaamheden. Maar slechts een derde van de werknemers (33%) krijgt de kans om digitale vaardigheden te ontwikkelen naast de eigen werkzaamheden.
  • 75% van de werknemers in Nederland is optimistisch over de toekomst van technologie en gelooft dat technologie in het algemeen hun dagelijkse werk zal verbeteren en dat zij nu efficiënter kan werken. Slechts 14% van de Nederlandse volwassenen denkt dat technologie een negatief effect heeft op de dagelijkse werkzaamheden.

Meer kansen dan risico’s

Ten minste de helft van de ondervraagden vindt dat automatisering meer kansen biedt dan risico’s. Zij geloven dat automatisering hun vooruitzicht op werk zal verbeteren en hen in staat stelt om digitale vaardigheden te leren of een expert te worden.

  • Wereldwijd gelooft 50% dat automatisering meer kansen biedt dan risico’s’. 20% vindt het tegenovergestelde.
  • 60% van de wereldwijde respondenten denkt dat technologie hun vooruitzicht op werk zal verbeteren. 26% zegt dat het hun toekomstperspectief belemmert en 14% denkt dat het geen verschil zal maken.
  • Meer verdienen is de grootste motivatie voor Nederlandse werknemers om vaardigheidstraining te volgen, waarbij 22% van de werknemers zegt dat ze bijscholing zouden volgen als ze wisten dat het hun verdienpotentieel zou vergroten.

Onderwijs is belangrijk

Het opleidingsniveau heeft invloed op het optimisme van mensen. Hooggeschoolde respondenten zijn het meest optimistisch over technologie en hun kans op werk, ook al denken ze dat hun huidige baan waarschijnlijk aanzienlijk zal veranderen of zelfs zal verdwijnen. Jonge respondenten willen liever een specifieke technologische vaardigheid ontwikkelen, terwijl oudere respondenten graag on the job vaardigheden ontwikkelen in het leren en aanpassen aan nieuwe technologieën:

  • Angst is het grootst waar de minste kansen zijn, dus onder degenen wiens formele opleiding eindigde na de middelbare school.
  • Wereldwijd zegt een derde (34%) van de volwassenen zonder opleiding of training na de middelbare school dat ze geen nieuwe digitale vaardigheden leren, vergeleken met slechts 17% van de afgestudeerden aan hogeschool of universiteit.
  • Werknemers zonder tertiaire opleiding hebben ook minder kans om dergelijke opleidingsmogelijkheden te krijgen van hun werkgevers (wereldwijd krijgt 38% zulke kansen niet vergeleken met 20% van de afgestudeerde werknemers) en vormen de groep die het meest nerveus of angstig is voor de toekomst.

Hoe begint u met upskilling?

De digitale revolutie vereist een revolutie in vaardigheden. Mensen moeten hun digitale bewustzijn, begrip en vaardigheden opbouwen om te kunnen deelnemen aan de digitale wereld – en daarmee moeten ze nu starten.

Bij PwC werken we samen met andere organisaties over de hele wereld, voortbouwend op ons werk met klanten en het bijscholen van onze 276.000 mensen. Toch moeten we nog meer doen om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren, te werken en deel te nemen aan de digitale wereld. Dit is de kern van ons doel.

Hoe verbeteren organisaties hun vaardigheden?

Organisaties transformeren hun personeelsbestand om productiviteit, innovatie en groei te stimuleren. Bijscholing is de sleutel. Het gaat om het anticiperen op de juiste vaardigheden voor de toekomst, het leggen van de culturele basis, het leveren van moderne bijscholingsprogramma’s en het bouwen van een leer- en ontwikkelingsfunctie met de juiste technologie? om een ​​veel beter rendement op bijscholingsinvesteringen te leveren.

Bron: PwC