Wist u dat de groep bedrijven die zich opheft maar liefst vijf keer groter is dan de groep bedrijven die failliet gaat? U neemt misschien al maatregelen tegen bedrijven die afglijden naar het faillissement. Maar als u vooraf ook weet welke bedrijven zich (op korte termijn) gaan opheffen, dan kunt u daar in ieder geval gepast op reageren. Waarom zou u immers tijd, geld en energie verspillen aan bedrijven die binnenkort toch niet meer bestaan? Wist u dat er een oplossing bestaat om inzichtelijk te krijgen welke bedrijven in uw klantportefeuille binnenkort mogelijk niet meer bestaan?

Omzetverlies door bedrijven die zichzelf opheffen

Voor de toekomst van uw bedrijf bent u afhankelijk van uw klanten. Daarom is het belangrijk dat u goed weet welke klanten in positieve zin evolueren (die bieden weer nieuwe kansen) en in negatieve zin (daar neemt het risico op wanbetaling toe). Weinig ondernemers realiseren zich dat ze daarbij niet alleen moeten letten op de kans dat hun klanten failliet gaan. Ook als klanten simpelweg stoppen met hun bedrijfsvoering, verliezen ze omzet. Het is een waardevol gegeven om te weten bij welke klanten de kans groot is dat ze er binnenkort mee zullen stoppen. Dan kunt u op tijd bijsturen.

Sales

Sales weet dat er omzet verloren zal gaan en kan besluiten minder aandacht te besteden aan de klant die er binnenkort toch niet meer is. De tijd die vrijkomt kunnen de vertegenwoordigers beter gebruiken aan andere klanten of in hun zoektocht naar prospecten met toekomstperspectief. Hierover schreef ik eerder een blog: Groeiscore tool, voor wie klanten zoekt in volle vijvers.

Marketing

Hetzelfde geldt voor de marketeers. Waarom zouden ze nog budget besteden aan klanten die binnenkort afhaken? De budgetten kunnen beter ingezet worden om via andere kanalen leads te genereren en klanten te werven.

Finance

Ook finance kan de vinger aan de pols houden, als het in het achterhoofd houdt dat het betaalgedrag van bedrijven die ermee stoppen vaak achteruit kan gaan. Het risico op wanbetaling wordt groter en mogelijk worden rekeningen zelfs helemaal niet meer betaald. Door periodieke controle op het betaalgedrag en de financiële ratio’s kan finance eerder anticiperen op een mogelijke wanbetaling van een klant.

Misschien is het zelfs zo duidelijk dat de opheffing er op korte termijn aankomt, dat het loont om contante betaling te eisen of de leveringsvoorwaarden op andere manieren aan te passen.

Voorspel welke klanten zich opheffen

Het is dus belangrijk om de bedrijven die zich mogelijk opheffen goed in de gaten te houden, maar hoe doet u dat? Recent ontwikkelden wij hiervoor de Graydon Discontinuation Score. Deze score screent en analyseert uw huidige klantenbestand en de daarbij behorende omzet. Vervolgens geeft de score aan, met ruim 90% nauwkeurigheid, welke omzet volgend jaar niet meer zal terugkomen. Aan de hand van een retro-analyse is zelfs aangetoond dat de score in de praktijk een nauwkeurigheid van 95% benadert.

Hoe wordt de Discontinuation Score berekend?

De Graydon Discontinuation Score wordt samengesteld op basis van verschillende variabelen, zoals het betaalgedrag, de jaarrekening en factoren zoals leeftijd, omvang en rechtsvorm van het bedrijf. Daarnaast wordt elk bedrijf gescreend op ‘uitzonderlijke patronen’ die de gezondheid van de onderneming kunnen beïnvloeden, zoals veelvuldige bestuurderswisselingen of betrokkenheid van bestuurders bij eerdere faillissementen of opheffingen. Met de score kunt u daardoor op debiteurenniveau bepalen welk deel van de omzet een verhoogde kans heeft om te verdwijnen. Finance, marketing en sales kunnen dan op tijd ingrijpen en zonodig maatregelen nemen om de continuïteit van uw eigen bedrijf te waarborgen.

Bron: Graydon Blog