Wel of geen blauw er bij, dat is de vraag

31 augustus 2015 Door: LinkedIn Maarten Verheij

Wel of geen blauw er bij, dat is de vraag? De media hebben het snel opgepakt: de deurwaarders krijgen mogelijk geen assistentie meer. Nu kunnen we natuurlijk vervelend gaan doen en burgemeesters aan het werk zetten want het zijn wel die functionarissen die als allereerste worden genoemd als het gaat om de werkzaamheden bij het binnentreden.

De niet al te intelligente interviewer die Wilbert van de Donk ondervroeg kreeg terecht te horen dat het niet zo zeer om bescherming gaat maar vooral ook om controle of het werk wel goed wordt gedaan en rechtmatig is.

Van de Donk bleef terecht ver uit de buurt of de politieacties terecht zijn. Dat is te begrijpen want de KBvG komt met een kort geding. Is dat wijsheid? Ik denk dat de KBvG geen keus heeft: niets doen kan lastige vragen van opdrachtgevers gaan opleveren. Wel iets doen roept de nodige irritatie op van een net als de deurwaarders zeer gezagsgetrouwe groep mensen die onder vaak zeer moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen en gewoon een fatsoenlijke betaling daarvoor willen.

Is de KBvG ontvankelijk? Naar mijn mening wel. In de zaak uit november 1987 tegen de toenmalige burgemeester van Thijn kwam de toenmalige KvG in actie omdat die zelf meende uit te moeten maken wanneer er wel en niet assistentie moest worden verleend. De President van de rechtbank was daar snel klaar mee. Was de KvG toen een echte vereniging, de KBvG van nu is een publiekrechtelijke organisatie die het publieke belang moet dienen. Het “eigenbelang” van de individuele collega die hulp wil valt in dit geval zeker samen met het belang van de door de deurwaarders vertegenwoordigde cliënten (ik gebruik met opzet niet het woord crediteuren) die recht hebben op tenuitvoerlegging en daar eventueel bijstand nodig hebben. Het zou me niets verbazen als men ook een specifieke crediteur mee laat doen om alle risico’s met ontvankelijkheid te vermijden.

Het blijft apart: twee groepen ambtenaren (ik weet het: vloeken in de kerk) gaan elkaar in de rechtszaal bestrijden.

Al dit gedoe zal misschien weer een prikkel zijn voor de Minister om het bij de kamer om het stilliggende ontwerp 33747 tot wijziging van 444 Rv dat sinds november 2013 op antwoord wacht weer eens op te pakken. Hopelijk niet om dat slechte wetsvoorstel waarbij de Hulp Officier van Justitie wordt vervangen door een BOA ongewijzigd door te voeren.

Bron: De Bloggende Deurwaarder