Wat is er nodig om de rechtspraak ook in 2019 goed toegankelijk te houden voor iedereen? 5 rechters vertellen wat zij zelf doen om toegankelijk te zijn en wat hun wensen zijn om rechtspraak nog beter toegankelijk te maken. De Rotterdamse regelrechter Wim Wetzels vertelt bijvoorbeeld over hoe het mogelijk is om eenvoudiger en sneller een probleem voor te leggen aan de rechter.

Betere toegang noodzakelijk

Voorzitter Henk Naves stelde gisteren in zijn nieuwjaarsspeech dat betere toegang tot de rechter noodzakelijk is. ‘Als ons rechtssysteem optimaal functioneert, is de rechter altijd in de buurt. Toch is de rechter op dit moment niet altijd goed bereikbaar. De beweegredenen zijn nobel, vaak wil men het proces versnellen en de rechter ontlasten. Maar is het niet juist de rechter die – met zijn mogelijkheden tot maatwerk, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval – hierover zou moeten gaan?’, zo stelde Naves.

Eigen verantwoordelijkheid

De Rechtspraak neemt zelf ook verantwoordelijkheid om de toegang tot de rechter te verbeteren. Zo zijn er verschillende initiatieven waarmee de Rechtspraak probeert het werk van de rechter zo toegankelijk en effectief mogelijk te maken. Ook werkt de Rechtspraak stap voor stap toe naar volledige digitale toegankelijkheid. De aanpak van de doorlooptijden (de tijd die het kost om een rechtszaak te voeten) blijft ook in 2019 prioriteit.

Bron: de Rechtspraak