WePayPeople en Schulden.nl hebben de handen ineengeslagen en starten een offensief tegen schuldenproblematiek. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ worden mensen die op de loonlijst van de payroller staan en waarbij schuldenproblematiek wordt vermoed in een vroeg stadium proactief benaderd. “Wanneer we de kans krijgen om de deurwaarder buiten de deur van onze medewerkers te houden dan grijpen we die met beide handen aan”, aldus managing director WePayPeople Julius Kousbroek: “Als werkgever krijgen wij niet alleen de loonbeslagen maar ook de signalen die daaraan voorafgaan binnen. Daarom hebben wij Schulden.nl gevraagd om samen met ons in kaart te brengen welke tekens kunnen duiden op schuldenproblematiek. Aan de hand daarvan gaan we het gesprek aan met de medewerker en kunnen we waar nodig vroegtijdig, het liefst nog voor het loonbeslag, doorverwijzen of hulp bieden.”

In Nederland kampt 37% van de huishoudens met betalingsachterstanden en uit onderzoek blijkt dat ruim 62% van de werkgevers te maken heeft met werknemers met schulden. Tevens gaf het CBS onlangs aan dat met name parttimers moeite hebben om rond te komen. “Vreemde ogen dwingen. Vaker dan één keer om een salarisvoorschot vragen, kort en vaak ziekmelden met vage klachten en verzoeken om meer uren te kunnen werken zijn voor ons aanleidingen om te kijken of er meer aan de hand is met de persoon in kwestie”, aldus Kousbroek.

Schulden.nl heeft als doel mensen met schulden en/of een betalingsachterstand gratis te helpen. In samenwerking met werkgevers biedt Schulden.nl op een laagdrempelige wijze hulp. Het liefst nog voordat er deurwaarders aan te pas komen en er loonbeslag wordt gelegd. Directeur Schulden.nl Anne-Mieke de Peuter: “Snel hulp bieden bij financiële problemen is in ieders belang. Hierbij is kennis over signalen die duiden op financiële problemen essentieel. WePayPeople heeft binnen haar organisatie enorm gewerkt aan de bewustwording van haar medewerkers en het vergroten van de kennis over deze problematiek. Met deze kennis zijn werknemers met problemen nog sneller in het vizier. De proactieve opvolging van WePayPeople zorgt ervoor dat deze werknemers snel worden doorverwezen naar Schulden.nl. Vaak zijn de problemen in deze fase nog relatief klein. Hierdoor komt er voor de werknemer sneller zicht op een oplossing. Dit vermindert de kans op uitval en draagt positief bij aan de motivatie van de werknemer.”

Sinds 2018 verwijst WePayPeople medewerkers met loonbeslagen door naar Schulden.nl. Daar wordt samen met de medewerker een plan gemaakt om de schulden aan te pakken. WePayPeople kiest voor een actieve benadering van haar medewerkers, Zo werd tijdens de dure decembermaand in de periodieke nieuwsbrief aandacht besteed aan de traditionele valkuilen die de feestdagen met zich meebrengen in de hoop dat het merendeel van de medewerkers december zonder financiële kleerscheuren door zouden komen. WePayPeople betaalt jaarlijks de lonen van meer dan 10.000 mensen en heeft daarmee een goede doorsnee van de samenleving op de payroll staan. “Wij zien het signaleren van schuldenproblematiek en het bieden van handvatten aan degenen die hiermee te maken hebben als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is te normaal geworden dat mensen omvallen van de schulden, daar willen wij in ieder geval binnen ons vermogen een verandering in brengen”, aldus Kousbroek.

WePayPeople regelt alles rondom de verloning van vaste medewerkers en flexwerkers, treedt op als IND referent en kan verblijfsvergunningen voor kennismigranten aanvragen. WePayPeople won al acht keer de FD Gazellen Award en behaalde zowel in 2013 als in 2014 de vijfde plaats bij de Deloitte Technology Fast50. Bovendien biedt WePayPeople de in deze markt zo gewenste betrouwbaarheid en stabiliteit, onder andere door middel van een NEN 4400-1 certificering en aansluiting bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Bron: WePayPeople