• Groei wereldhandel valt terug naar 1,5 procent, maar inflatie daalt in 2023 naar 5,3 procent
  • Nederland: sterke groei (+4,7 procent) in 2022 slaat in 2023 om in lichte groei (+0,8 procent)
  • In 2024 ligt voor Nederland iets meer groei (+1,6 procent) in vooruitzicht

Door een optelsom van uitdagingen staat de wereldeconomie aan de vooravond van een moeilijk jaar, waarin de groei hoe dan ook aanzienlijk zal afnemen. De hoge inflatie is de grootste uitdaging en zorgt ervoor dat de koopkracht onder druk blijft staan en de verwachte internationale economische groei in 2023 op slechts 1,2 procent uitkomt. Dit betekent een milde vorm van stagflatie: een combinatie van een hoge inflatie met zeer lage of geen economische groei. Vooralsnog blijft de hoge inflatie ook de Nederlandse economie parten spelen. Na een significante bbp-groei in 2022 (+4,7 procent) ligt in 2023 slechts een lichte groei (+0,8 procent) in het vooruitzicht. Na 2023 is het beeld wereldwijd iets gunstiger, omdat Atradius verwacht dat de huidige maatregelen van de centrale banken en afnemende verstoringen in productieketens de prijsdruk helpen verlichten. Dat concludeert zij in de halfjaarlijkse Economic Outlook die vandaag is gepubliceerd.

Naar verwachting zal de inflatie ook in 2023 groei in de ontwikkelde economieën belemmeren. Zo hangt de schaduw van stagflatie boven veel Europese landen en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd nemen de kosten voor levensonderhoud door de zeer volatiele voedsel- en energieprijzen alleen maar toe, terwijl de gevolgen van de coronacrisis nog na-ijlen. Atradius verwacht dan ook dat de groei van het wereldwijde bbp in 2023 afneemt naar 1,2 procent, in vergelijking met 2,9 procent groei in 2022. Een aantal belangrijke markten – zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone – belanden volgend jaar waarschijnlijk zelfs in een recessie.

Inflatiedruk neemt in 2023 af

Deze economische neergang is waarschijnlijk echter van korte duur, omdat de prijsstijgingen door de dalende vraag naar verwachting zullen afkoelen en de economische groei in de loop van volgend jaar weer kan aantrekken. Atradius verwacht dan ook dat de inflatie tegen die tijd haar hoogtepunt heeft bereikt en van gemiddeld 7,9 procent in 2022 naar 5,3 procent in 2023 zal dalen. De wereldwijde economie trekt in 2024 waarschijnlijk weer aan (+2,9 procent), zeker als de negatieve economische effecten van de oorlog in Oekraïne zouden afnemen. Niettemin ligt in 2023 nog een moeilijk jaar in het vooruitzicht, zowel voor de opkomende als ontwikkelde markten. “De verwachting voor volgend jaar is dat de groei van het bbp in de opkomende markten zal vertragen, van 3,6 procent in 2022 naar 2,9 procent in 2023. Veel ontwikkelde markten krijgen volgend jaar te maken met krimp. Deze zal in de eurozone naar verwachting 0,1 procent bedragen, terwijl in de VS een krimp van 0,4 procent wordt verwacht. Voor markten met een hoge particuliere of overheidsschuld zijn de hoge rentetarieven een extra uitdaging”, vertelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius

Op termijn betere vooruitzichten voor Nederland

Ook de Nederlandse economie heeft te maken met de gevolgen van de hoge inflatie en teruglopende consumentenbestedingen. De sterke groei in 2022 (+4,7 procent) slaat volgend jaar waarschijnlijk om in een zeer bescheiden groei (+0,8 procent). In 2024 ligt weer een wat hogere groei in het verschiet (+1,6 procent). Het zijn vooralsnog vooral de hoge energieprijzen die de koopkracht onder druk zetten. Ook bij bedrijven neemt de onzekerheid over de gevolgen van de energiecrisis en de wereldwijde groeivertraging toe. Lorié: “Desondanks heeft de Nederlandse economie een goede uitgangspositie. De werkloosheid is laag en ook in 2023 zullen er nog steeds veel vacatures zijn. Wel ligt volgend jaar een iets hogere werkloosheid in het verschiet. Deze zal naar onze verwachting 4,7 procent zijn, in vergelijking met 3,6 procent in 2022.”

Atradius benadrukt dat haar prognose is omgeven door veel onzekerheden. Zo kan de inflatie verder stijgen onder invloed van nieuwe prijsschokken en/of een loon-prijsspiraal. Dit kan centrale banken aanzetten tot ingrijpende maatregelen om de inflatie te beteugelen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de groei. In het meest ongunstige scenario kan de wereldwijde groei in 2023 halveren tot 0,6 procent.

De Economic Outlook van Atradius kan worden gedownload via www.atradius.nl

Bron: Creditexpo.nl