De wereldeconomie ligt op koers voor een zachte landing. De wereldwijde groeiprognoses zijn voor 2024 naar boven bijgesteld vanwege de veerkrachtige Amerikaanse economie, terwijl de effecten van het stringente monetaire beleid minder ernstig blijken te zijn dan verwacht. De wereldwijde groei zal naar verwachting in 2024 2,6 procent bedragen, een opwaartse herziening van 0,5 procent in vergelijking met de prognose van zes maanden geleden. De Amerikaanse economie presteert boven verwachting als gevolg van een sterkere vraag en een hoger aanbod van arbeidskrachten, mede als gevolg van migratie, wat de groei positief beïnvloedt. De wereldeconomie zal naar verwachting ook in 2025 (+2,8 procent) verder groeien, onder meer als gevolg van een grotere koopkracht naarmate de inflatie blijft dalen, concludeert Atradius in zijn halfjaarlijkse Economic Outlook.

De inflatie is de afgelopen twee jaar gedaald en nadert de doelstellingen van de centrale banken. Tegelijkertijd lijken de laatste stappen van desinflatie nog een uitdaging te zijn, vooral in de VS, waar de inflatie relatief hoog is. De inflatie in de eurozone vertoont een zichtbare neerwaartse trend en zal naar verwachting in 2024 onder 2 procent uitkomen. Ook in Nederland is deze neerwaartse trend zichtbaar, hoewel wordt verwacht dat de inflatie pas in 2025 onder de 2 procent zakt. Atradius verwacht dat de wereldwijde handel zowel in 2024 (+2,5 procent) als in 2025 (+3 procent) zal groeien. Na een terugval in 2023, toen de internationale handel met 1,2 procent kromp, zijn de vooruitzichten voor de komende jaren verbeterd.

“De handel in de eurozone is in 2023 bijzonder zwaar getroffen, waarbij hoge energieprijzen vooral negatief uitpakten voor de maakindustrie en de vraag uit China relatief zwak was. Vanuit historisch perspectief blijft de handelsgroei zowel in 2024 als 2025 nog traag. Hoewel de crisis in de Rode Zee drukt op de vooruitzichten, geloven we dat de risico’s hiervan vooralsnog relatief beperkt zijn”, vertelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “We verwachten dat de inflatie in de Europese Unie sneller zal dalen dan in de VS, omdat de oorzaken van inflatie verschillen. Zo wordt de inflatie in de VS vooral gedreven door diensteninflatie, die hardnekkiger is dan andere inflatiecomponenten, zoals energie. Om eerdere inkomensverliezen te compenseren, blijft de loongroei naar verwachting relatief hoog ten opzichte van de inflatie in ontwikkelde economieën. Dit betekent dat de consument meer ruimte krijgt voor de aanschaf van duurzame goederen, wat goed is voor de wereldhandel. Als gevolg van de verwachte inflatieontwikkeling in 2024 en 2025 liggen renteverlagingen in het vooruitzicht, vooral in de eurozone.  Dit zal de bbp-de groei en de internationale handel ondersteunen.”

Meer gunstige ontwikkeling inflatie in ontwikkelde economieën

Naar verwachting ligt voor de ontwikkelde economieën in 2024 een groei van 1,6 procent in het vooruitzicht. Vooral de Amerikaanse economie toont volgens Atradius veel veerkracht, maar ook in de eurozone wordt herstel verwacht, mede doordat de industrie langzaam uit het dal kruipt. De effecten van eerdere renteverhogingen zijn weliswaar voelbaar, maar zijn minder krachtig dan verwacht. Atradius verwacht dat de groei van het bbp in ontwikkelde markten zich min of meer in vergelijkbaar tempo zal voltrekken als dit jaar. In de eurozone zet het herstel door, mede dankzij de verwachte renteverlagingen. Voor Nederland geldt waarschijnlijk dat de economische groei in 2025 zal aantrekken en 2,1 procent zal bedragen, in vergelijking met de gematigde groei (+0,8 procent) in 2024.

Lager groeitempo opkomende markten

De vooruitzichten voor opkomende markten zijn weliswaar beter dan voor ontwikkelde economieën, maar zijn op basis van historische maatstaven nog zwak. Atradius verwacht dat de bbp-groei in opkomende markten zowel in 2024 (+3,9 procent) als 2025 (+4,0 procent) in een lagere versnelling blijft. Veel opkomende markten hebben te maken met hoge overheidsuitgaven als gevolg van aanhoudende geopolitieke spanningen. Een verdere escalatie van geopolitieke spanningen kan volgens Atradius leiden tot hogere handelskosten en hogere olieprijzen. Dit zal een opwaarts effect hebben op de inflatie en mogelijk aanleiding zijn voor een stringenter monetair beleid van centrale banken, in plaats van een versoepeling. Dat kan resulteren in een lagere vraag van bedrijven en huishoudens en uiteindelijk in groeivertraging.

De Economic Outlook van Atradius kan worden gedownload via www.atradius.nl in de sectie Publicaties.

Bron: Atradius