Hoewel de wereldhandel in de maand december nog een bescheiden toename liet zien, is de wereldhandel over heel 2023 met bijna 2% afgenomen ten opzichte van 2022. Met uitzondering van China, lieten alle delen van de wereld het afgelopen jaar een terugloop zien wat betreft in- en uitvoer van goederen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau.

De afname van de wereldhandel is onder meer het gevolg van een verschuiving van goederen naar diensten, een kwakkelende wereldeconomie, de hoge inflatie en geopolitieke spanningen. De daling van de handel is zichtbaar in vrijwel alle delen van de wereld, met het Verenigd Koninkrijk als negatieve uitschieter. Daar daalde de in- en uitvoer het sterkst. China is de positieve uitschieter. Alleen in dit land nam zowel de in- als de uitvoer het afgelopen jaar toe. Ook in de Verenigde Staten nam de uitvoer toe, maar daalde de invoer.

Handelsstromen veranderd

Door de geopolitieke spanningen tussen de VS en China en de oorlog in Oekraïne is vooral de richting van de handelsstromen veranderd. Zo handelt de EU nu minder met Rusland, maar meer met landen als Turkije en India. De verwachting is dat de invloed van geopolitieke spanningen op de onderlinge handelsstromen voorlopig nog aanhoudt, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs ook geldt voor het effect op het volume van de wereldhandel. De CPB-onderzoekers verwachten dat die in de toekomst weer in lijn komt met de wereldwijde economische groei.

Bron: CPB