De wereldhandel in goederen liet in juni wederom weinig beweging zien, met een bescheiden groei van 0,5% in juni ten opzichte van mei, volgend op een krimp van 0,7% in mei ten opzichte van april. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan het sterke herstel van de mondiale goederenhandel, nadat deze flink was teruggevallen tijdens het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar. Het maandelijkse niveau in goederenhandel ligt overigens nog steeds circa 5% hoger dan voor het uitbreken van de crisis.

Met name de in- en uitvoer in China en overig opkomend Azië heeft het afgelopen jaar een vlucht genomen, al vlakt die groei de laatste maanden af. Ook de industriële productie lijkt zich te stabiliseren en groeit met 1,0% ten opzichte van mei, volgend op een krimp van 1,2% vorige maand.

Bron: CPB