Uit de salarisberekeningen voor 2022 van HR- en payroll dienstverlener Visma | Raet blijkt dat werkend Nederland er in het nieuwe jaar minimaal op vooruitgaat. Bij een gelijkblijvend brutosalaris is er – afhankelijk van de sector – een maximale stijging van 0,69 procent in het nettosalaris te zien. Jaarlijks rekent Visma | Raet de gevolgen van de belasting door in de salarissen van de Nederlanders. Iedere Nederlander kan het effect van de definitieve cijfers op het salaris van 2022 berekenen met behulp van de Visma | Raet bruto/netto proforma check.

Stijging in salaris is cao afhankelijk

Visma | Raet heeft met deze definitieve cijfers de nieuwe salarisstroken op basis van de cao’s van verschillende sectoren berekend (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg, gemeenten, onderwijs, metaal & techniek en de metaalindustrie). Het is zo dat in 2022 het bruto minimumloon en daarmee ook het modale loon stijgen ten opzichte van 2021. Welke gevolgen heeft dit voor werknemers?

  • Op basis van de stijging ontvangen werknemers met een minimumloon gemiddeld 1,2 procent netto meer, alleen de cao voor VVT blijft licht achter. Zij zien een stijging van 1,03 procent door de stijging van de pensioenpremie (PFZW).
  • Het bruto modale inkomen is gestegen met 2,77 procent tot € 2.894 in 2022. Dit heeft tot gevolg dat werknemers er netto tussen de 2,3 procent en 2,65 procent op vooruitgaan. Ook hier blijft de cao VVT licht achter vanwege de gestegen pensioenpremie (PFZW). De stijging ligt hier tussen de 2,13 procent en 2,28 procent.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: “Met trots presenteren wij als eerste de definitieve cijfers rondom de salarisstrook van 2022. Nadat verschillende pensioenfondsen de pensioenpremies hebben bekendgemaakt, zijn wij direct de cijfers ingedoken. Bij het berekenen van de nieuwe salarissen zijn we uitgegaan van een gelijk salaris, zoals men die in december 2021 ontvangt. Hiermee is iedere Nederlander in staat om met de Proforma bruto/netto calculator nu al zijn salaris voor 2022 in te zien zonder te moeten wachten op de eerste loonstrook van het jaar.”

Bron: Visma | Raet