De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de gedeeltelijke oplossing van de overheid om verlaagde kredietlimieten die bedrijven hebben onder hun kredietverzekeringen aan te vullen.

De ministeries van Financiën en Economische Zaken willen het bedrijfsleven via een tijdelijke aanvullende staatskredietverzekering (TASK) meer zekerheid tegen wanbetalers geven. Het is voor bedrijven steeds lastiger zich te verzekeren tegen wanbetalers, doordat kredietverzekeraars het risico niet meer altijd volledig willen nemen. Zonder kredietverzekering durven bedrijven niet (altijd) op krediet te leveren. Het is een van de oorzaken dat er minder wordt gehandeld en herstel moeilijk op gang komt.

De ondernemingsorganisaties hebben met de kredietverzekeraars afgesproken dat beoordelingen van debiteuren maatwerk zullen zijn. Algemene intrekkingen of verlagingen van kredietlimieten voor landen, regio's of sectoren zullen alleen in het uiterste geval worden toegepast. Bedrijven die om herbeoordeling van hun debiteuren vragen op basis van nieuwe cijfers krijgen snel uitsluitsel. Wijzigingen zullen zo tijdig als mogelijk aan bedrijven worden bekendgemaakt. Bedrijven worden opgeroepen om jaarcijfers snel te deponeren zodat kredietverzekeraars over adequate financiële informatie beschikken.

Positief zijn beide ondernemingsorganisaties over de aanvulling van verlaagde kredietlimieten door de overheid, die ondernemers via de kredietverzekeraars kunnen krijgen. Ze vinden het jammer dat voor geheel ingetrokken kredietlimieten geen aanvulling via de TASK mogelijk is, maar hebben er vertrouwen in via gezamenlijke afspraken tussen ondernemingsorganisaties en kredietverzekeraars de condities voor de kredietverzekering te optimaliseren.

Bron: www.allepersberichten.nl