In de drang naar hogere productiviteit, letten werkgevers steeds meer op het werkvermogen van hun medewerkers.

Zijn die in staat om te voldoen aan de eisen van hun werk of bestaat er een risico dat ze uitvallen? Ook de overheid vindt een hoge en duurzame inzetbaarheid van werknemers belangrijk en stimuleert het gebruik van een vragenlijst die voor dat doel ontwikkeld is: de Work Ability Index (WAI). Volgens onderzoeksbureau SKB kun je het werkvermogen beter vaststellen als je naast de WAI ook specifieke vragen stelt over stress. Jongere werknemers komen dan niet meer als beste uit de bus. De zogenaamde Y-generatie heeft namelijk vrij veel te maken met uitputting en overbelasting. Als je dat meerekent is hun werkvermogen slechter dan dat van hun 10 jaar oudere collega’s.

De grafiek laat zien dat jongere medewerkers het laagste percentage met een matige of slechte WAI-score kennen. Omdat hier wel meer medewerkers zijn met een verhoogd risico op burnout, is het totale percentage medewerkers met een verminderd werkvermogen groter dan in de groep met 10 jaar oudere collega’s. Aan de geringe overlap is te zien dat de WAI het grootste deel van de jongeren met burnout-risico niet gesignaleerd heeft.

Stress bij Y-generatie

SKB komt tot dit inzicht op grond van vitaliteitsonderzoek bij tientallen organisaties. In deze onderzoeken heeft SKB naast de WAI ook aanvullende vragen over energie en herstelbehoefte opgenomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat een hoge herstelbehoefte een prima ‘early warning’ is voor uitputting, en daarmee een verhoogd risico op burnout signaleert. Andere bekende gevolgen van een hoge herstelbehoefte zijn een verhoogde kans op ziekte en ongevallen en verminderde creativiteit. Geboren in een tijd van economische voorspoed en technologische vooruitgang (1978 – 1995) wordt aan de
Y-generatie een zelfverzekerde, optimistische houding toegeschreven. Een hoge herstelbehoefte laat echter zien dat deze groep het zwaar heeft: er zijn veel meer medewerkers met een burnout-risico dan bij de 35 – 44 -jarigen.

Energie is de sleutel tot hoger werkvermogen èn beter bedrijfsresultaat

In de discussies over ‘werkvermogen’ overheerst de negatieve invalshoek: risico’s en kans op uitval. Ook herstelbehoefte is wat dat betreft een negatieve indicator. Het is interessanter om te onderzoeken wat medewerkers energie geeft. Dat bevordert niet alleen het werkplezier, maar ook de resultaten van de organisatie. Energie is niet voor niets de centrale factor in engagement en bevlogenheid. Bij jongere medewerkers blijken vooral afwisseling en inspirerend leiderschap bij te dragen aan meer energie.

“Als je het beste uit je mensen wilt halen, optimaliseer dan de factoren die energie geven en bewaak de herstelbehoefte zodat je medewerkers niet overbelast raken.” Jan Prins, directeur SKB.

 

Bron: APS