Door de invoering van een nieuwe wet door minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt de huidige schuldhulpverlening van de G4 in de war geschopt.
Deze wet op de bronheffing houdt in dat ingehouden kan worden op een uitkering of inkomen in geval van wanbetaling. Hierdoor kunnen Amsterdammers met een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar niet meer vroegtijdig door de gemeente geholpen worden. De gemeente Amsterdam heeft sinds 1 januari 2009 al ‘De Vroeg Eropaf' methode ontwikkeld, waarbij de gemeente en partners vroegtijdig ingrijpen bij betalingsachterstanden. De G4 vragen minister Klink om rekening te houden met de huidige aanpak van de schuldhulp zodat de burger niet weer terug bij af is.

Sinds de invoering van De Vroeg Eropaf methode wordt hier over de hele stad gebruik van gemaakt. De woningcorporaties melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan voor Vroeg Eropaf, nog voordat ingrijpende incassomaatregelen genomen worden. Ook met Agis worden dergelijke afspraken gemaakt. De instellingen voor maatschappelijke dienstverlening (Madi) hebben een veelheid van soorten hulpverlening in huis. Nu bestaat de kans dat door de nieuwe wet op de bronheffing een chaos kan ontstaan van de groep ‘Vroeg Eropaf' die zich hiervoor heeft aangemeld. De meesten hebben al een achterstand en is het bijna niet mogelijk om deze achterstand te beperken door vroegtijdig in te grijpen, door de nieuwe wet.

Wethouder Ossel: "De gemeente wil voorkomen dat schulden van Amsterdammers oplopen door er vroeg bij te zijn. Daar hebben we goede ervaringen mee en die methode willen we uitbreiden, Door de nieuwe wet lopen we achter de feiten aan omdat we geen meldingen krijgen. Als we verder oplopende schulden willen voorkomen, moet de minister snel afspraken maken met de vier grote steden."

Inmiddels is er een convenant afgesloten dat regelt dat verzekerden door de zorgverzekeraar worden gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.
Het convenant regelt echter niet de tijdige melding aan de gemeente van verzekerden met achterstand. De gemeente Amsterdam loopt veel verder vooruit dan dit convenant en zal door dit convenant er niet beter op worden.

Bronheffing
Mensen met een achterstand in het betalen van hun zorgverzekeringspremie worden op basis van de wet voor bronheffing aangemeld bij het College van Zorgverzekeraars.
Bij personen die meer dan zes maandpremies niet betalen aan hun zorgverzekeraar, wordt op grond van de wet rechtstreeks een bedrag ingehouden op het salaris of de uitkering.
Dit bedrag is hoger dan de normale premie. Deze inhouding wordt pas stopgezet als de wanbetaler de schuld en bijkomende kosten heeft betaald aan de zorgverzekeraar.

Bron: http://amsterdam.nl/nieuws/actueel/@317699/nieuwe_wet_schopt/