Het Wetsvoorstel waarin de afschaffing van de huishoudinkomenstoets in de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt geregeld is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het Begrotings-akkoord 2013 is afgesproken dat de huishoudinkomenstoets komt te vervallen. De toets wordt per 1 januari 2012 met terugwerkende kracht afgeschaft. Staatssecretaris De Krom heeft gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en UWV verzocht te anticiperen op de voorgenomen wetswijziging en te stoppen met de uitvoering van de huishoudinkomenstoets.

 

Bron: Rijksoverheid.nl