De Raad voor de Rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorstel dat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar geëist kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt. In een wetgevingsadvies stelt de Raad dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen.

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Dit wetsvoorstel moet hier verandering in brengen door aan de rechter de bevoegdheid te geven een betalingsregeling op te kunnen leggen. De schuld wordt dan op termijn voldaan en tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen en daardoor (verder) in de financiële problemen raakt.

Belang

De Raad onderschrijft het belang van het wetsvoorstel. Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Met innovatieve manieren van rechtspreken probeert ook de Rechtspraak mensen met schulden beter te helpen, bijvoorbeeld door het aanstellen van schuldenfunctionarissen. Een rechter kan op zitting iemand met vermoedelijke probleemschulden doorverwijzen naar deze schuldenfunctionaris. Die voert vervolgens een gesprek om informatie te verzamelen en maakt voor de schuldenaar een afspraak bij de gemeente. De gemeente neemt de aanvraag voor hulp verder over.

Bron: Rechtspraak