Het zal u misschien niet zijn ontgaan: vorige week dinsdag, 24 januari 2023, heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wsnp.

Het wetsvoorstel moet zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverleningstraject en de Wsnp. Hiervoor worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet. De voorgestelde wijzigingen betreffen onder andere een aanpassing van de in artikel 288 Fw opgenomen criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp moet toetsen. Zo wordt de goede trouw-toets teruggebracht van vijf naar drie jaar.

Aangenomen door grote meerderheid

Het wetsvoorstel werd met een grote meerderheid aangenomen, namelijk met 145 van de 148 stemmen vóór. Verder werd gestemd over een vijftal bij het wetsvoorstel ingediende amendementen. Daarvan zijn er vier aangenomen:

  • Een poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling (art. 285 lid 1 onder f Fw) is niet meer altijd noodzakelijk;
  • De huidige tienjarige uitsluitingstermijn (art. 288 lid 2 onder d Fw) vervalt;
  • De termijn van de Wsnp begint op het moment dat de buitengerechtelijke schuldregeling is gestart, althans vanaf het moment dat de eerste aflossing is gedaan in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening;
  • Het Wsnp-traject wordt in principe verkort tot 18 maanden. De rechter-commissaris krijgt wel de mogelijkheid om het traject langer te laten duren.

Eén verwerping

Er werd één amendement verworpen. Met dit amendement zou het voor gemeenten verplicht worden om eigen beschermingsbewindvoerders in dienst te nemen op basis van een plan voor de gemeente, opgesteld door de gemeenteraad. De uitvoering van dat plan, waaronder het aannemen en controleren van de beschermingsbewindvoerders, zou dan toekomen aan het college van B&W. Maar dit amendement heeft de stemming dus niet overleefd.

Bron: Bureau WSNP