Het kabinet trekt een wetsvoorstel in over de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van een faillissement.

Dit blijkt uit een overzicht dat minister-president Rutte naar de Tweede Kamer heeft gestuurd van vier wetsvoorstellen die worden ingetrokken. De wetsvoorstellen worden ‘mede in het licht van het coalitieakkoord’ ingetrokken. Het wetsvoorstel zou de faillissementswet en enkele andere wetten wijzigen in verband met het treffen van een algemene regeling inzake de bevoorrechting van vorderingen en het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen. Verder zou de afwikkeling van faillissementen verder worden vereenvoudigd.

Het voorstel had de intentie de volgende stap te zetten in de vernieuwing van de regeling van de voorrang van vorderingen bij faillissement. Het gaat hierbij met vooral om de voorrang van de vorderingen vanwege sociale premies en belastingen.

Bekijk hier de kamerbrief met het overzicht wetsvoorstellen ingetrokken volgens reguliere procedures.

Bron: Creditexpo.nl