Op voorstel van de staatssecretaris van Economische Zaken ging de Ministerraad vrijdag 19 februari 2010 akkoord met een wettelijke maatregel om misleiding met sms-diensten aan te pakken.

Met deze wettelijke aanpak wordt het mogelijk om concrete maatregelen te treffen die een einde moeten maken aan de vele klachten van consumenten over misleidende sms-diensten. Met de maatregelen kunnen consumenten bijvoorbeeld minder makkelijk worden afgesloten door hun mobiele telefoonaanbieder als er een conflict is over de betaling van een ongewenst sms-abonnement. Zo kan bijvoorbeeld worden verlangd dat de klant van te voren wordt gewaarschuwd voor een onderbreking van de dienstverlening. Ook is het denkbaar dat afsluiting van de klant niet is toegestaan als de telefoonaanbieder betalingen incasseert namens een sms-aanbieder die zich niet aan de regels houdt.

In januari jl. bleek uit een evaluatie van staatssecretaris Heemskerk dat de huidige regels die de sms-sector zichzelf heeft opgelegd onvoldoende werken. Deze moeten worden aangescherpt door de sector. Het is voor veel consumenten nog te vaak onduidelijk dat het gaat om een duur abonnement in plaats van een eenmalige dienst. Ook worden regelmatig diensten voorgespiegeld die niet kunnen worden geleverd. Heemskerk kondigde dan ook wettelijke maatregelen aan om consumenten beter te beschermen. Met de maatregel die vandaag door de Ministerraad werd behandeld en voor advies aan de Raad van State zal worden voorgelegd is hiertoe een eerste stap gezet. Een tweede pakket aan maatregelen zal binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Staatssecretaris Heemskerk wil dat er een einde komt aan de vele klachten over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Vooral jongeren en andere kwetsbare groepen zijn hiervan vaak de dupe bijvoorbeeld wanneer zij ringtones of andere sms-diensten bestellen. Zij zitten dan vaak ongewild en onbedoeld vast aan een duur abonnement, waar ze weer moeilijk van af komen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken