Publicatie datum: 11 december 2017
een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma

In deze whitepaper wordt het schuldenvraagstuk integraal benaderd, door de rol van alle betrokken partijen (schuldenaars, schuldeisers, incassopartijen, hulpverlening en overheid) hierin te betrekken. Een oplossing van de schuldenproblematiek kan enkel tot stand komen door overleg en onderlinge samenwerking tussen alle belanghebbenden. De huidige situatie kenmerkt zich door het gegeven dat het geld voornamelijk verdiend en het budget uitgeven wordt aan de achterkant van het proces. Met andere woorden: er wordt veel geld verspild door problemen eerst te laten escaleren en ze vervolgens met veel inspanning, tijd en geld op te lossen. In de whitepaper staat derhalve de vraag centraal hoe dit patroon doorbroken kan worden.

Het vraagstuk is complex, omdat de belanghebbende partijen vanuit diverse, soms tegengestelde, belangen handelen. In de whitepaper wordt de opzet van een landelijk systeem toegelicht, waar leveranciers en schuldhulpverlening op kunnen worden aangesloten. Door middel van data-analyse kan een nauwkeurig beeld verkregen worden van mensen waar schulden dreigen te escaleren, alsook oorzaken en oplossingen. Verder wordt gepleit voor het opzetten van een financiële APK voor iedere burger, om zo ook meer financieel bewustzijn bij de burger te creëren. Zo kan de focus geleidelijk aan verschoven worden naar de voorkant van het proces, waar het geld verdiend en het budget uitgegeven zal worden aan preventie, vroegsignalering en educatie. Op die manier kunnen we samenwerken aan een rechtvaardiger, socialer, financieel gezonde en tevens commercieel zinvollere samenleving.

Download nu uw gratis PDF van deze whitepaper

  • Bijgaand geeft u toestemming dat het door u opgegeven e-mailadres gebruikt mag worden om u een kopie (PDF) van de whitepaper "Problematische Schulden in Nederland - een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma" toe te sturen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.