In 2021 en 2022 is er opgeteld in 314 Whoa-procedures uitspraak gedaan. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag, geschreven door rechters die dit nieuwe type zaken behandelen.

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) trad op 1 januari 2021 in werking en moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn. Daarbij kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Daar hoeft de rechtbank niet bij betrokken te zijn.

Dat gebeurt pas als een partij (of meerdere partijen) dat wil(len). De rechtbank kan dan bijvoorbeeld beslissen tot een afkoelingsperiode of de bekrachtiging van het akkoord. Voor de behandeling van Whoa-zaken is een landelijke pool opgericht, die bestaat uit rechters en griffiers van alle rechtbanken. In verschillende samenstelling behandelen zij zaken meervoudig.

Jaarverslag Whoa 2021 & 2022 (PDF)

Bron: Rechtspraak.nl