Reciprociteit is een sociaal verschijnsel waarin een organisme bereid is om een dienst te verlenen wanneer het organisme weet dat het hiervoor op een later tijdstip een gelijkwaardige wederdienst kan verwachten (bron: Wikipedia).
In de jaren negentig van de vorige eeuw, het klinkt als lang geleden, volgde ik een cursus op het gebied van faillissementen, sterfhuisconstructies en doorstarts. Het was mijn eerste kennismaking met het werkveld "Recovery Management" waarin Credit Management een belangrijke rol speelt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Een van de sprekers maakte bij zijn presentatie gebruik van een aantal opmerkelijke oneliners. Een van deze uitspraken is mij in het bijzonder bijgebleven "Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen". Hij doelde op de gedachte dat het meer oplevert om als schudeisers te teamen in plaats van ieder voor zich, god voor ons allen. Eerst geven om later te kunnen nemen. Dit gedachtegoed bleek in de praktijk slechts zelden te werken.

Voor menige organisatie cq. ondernemer is reciprociteit vandaag de dag een vanzelfsprekendheid zo niet een grondhouding om succesvol te kunnen zijn. In het huidige tijdperk van sociale netwerken, kennis en innovaties is het schier onmogelijk om zonder reciprociteit op de duurzaam op de troepen vooruit te lopen.

Ik zie reciprociteit ook steeds meer terug in de Credit Management Community die we samen met onze partners bouwen. In het afgelopen jaar is de Credit Management Community uitgegroeid tot een volwassen entiteit. 

Op Linkedin is ons netwerk inmiddels gegroeid tot ruim 1700 leden. Parallel hieraan zijn initiatieven als de Credit Manager of The Year en de Trendmeter mede dankzij uw inzet om uw kennis, ervaringen en netwerk te delen naar grote hoogte gestegen.

Dit was onmogelijk geweest zonder reciprociteit. Ervaring is niet dat wat je overkomt, ervaring is dat wat je doet met wat je overkomt. Het delen en vermenigvuldigen van kennis hopen we nog lang in samenwerking met u en onze partners in de Credit Management Community te mogen doen.

Bron: creditexpo.nl