Golden Tulip Hotels, Kroymans, Econcern, Ouwehand. Bijna elke dag staat er wel een surseance of faillissement op de voorpagina van de financiële dagbladen. En het tempo lijkt te versnellen. Alle reden om de volgende vraag te stellen: wat kunnen we doen om het toegenomen betalingsrisico af te dekken of te reduceren? Welke bedrijven kunnen we nog geloven of vertrouwen? Wie zal er morgen wel of niet meer zijn?

In Nederland gevestigde bedrijven moeten hun financiële gegevens over 2007 uiterlijk januari 2009 hebben gedeponeerd. Dit helpt een credit manager in deze economische tijden niet echt. Wat heb ik in mei 2009 aan een fantastisch verlopen 2007? Hopeloos verouderd zijn de cijfers in het licht van de dramatisch gewijzigde ontwikkelingen met de inmiddels bekende omslag in de zomer van 2008.

Metandere woorden: de financiële cijfers over het laatste kwartaal 2008 en eerste kwartaal 2009 zijn nu meer representatief voor de performance van een bedrijf en van belang voor de inschatting op overleving van de huidige crisistijd. En wanneer worden die gegevens dan gedeponeerd of gepubliceerd? Januari 2010? Januari 2011?

De conclusie is duidelijk: de credit manager heeft een nog belangrijkere rol gekregen in het verwerven van inzicht in de performance van afnemers om vast te stellen of op krediet geleverd mag blijven worden.

Wat zouden bedrijven moeten doen?
Bedrijven die zichzelf respecteren en kunnen aantonen dat zij in deze moeilijke economische tijden de crisis het hoofd willen en kunnen bieden, zou ik willen adviseren: deponeer zo snel mogelijk de laatste jaarcijfers en laat zien dat je er volgend jaar nog bent! Geen betere garantie voor het vertrouwen dan snel inzage geven in de financiële situatie. Hoe recenter hoe beter.

En welk bedrijf beschikt in mei nog niet over de gegevens over 2008? Hoe later dit jaar gedeponeerd wordt, ongeacht het bedrijfsbeleid, hoe ongeloofwaardiger een onderneming overkomt en hoe meer de twijfels over het overleven zullen groeien.

Risico's nemen hoort bij ondernemen, maar gokken of het wel of niet goed komt met de betaling is niet de weg die corporate Nederland moet bewandelen. Natuurlijk zullen velen stellen: de betalingservaring is toch prima! Vast wel, maar is dat een garantie voor de toekomst? Het vermoeden bestaat dat veel bedrijven proberen over te gaan naar kortere betalingscondities, dichter op de naleving van de betalingsvoorwaarden zitten en zelfs vooruitbetaling vragen.

Tegelijkertijd zien we dat de betalingstermijnen beginnen op te lopen. Banken willen niet financieren en dus wordt een beroep gedaan op crediteurenfinanciering. Grote bedrijven kondigen zonder enige schroom aan de betalingsconditie te verlengen van 30 naar 60 of van 60 naar 90 dagen. Wat staat daar tegenover? En heeft dit niet te maken met de verslechterde financiële positie?

Verkorting deponeringstermijn
De afgelopen jaren heeft in augustus slechts ongeveer 25% van de bedrijven voldaan aan de deponeringsverplichting. Een wettelijke verkorting van de uiterlijke deponeringstermijn zou dit percentage fors kunnen laten stijgen. Bovendien zouden de boetes verhoogd moeten worden en de uitvoering op de naleving bij de Kamers van Koophandel gelegd kunnen worden om nakoming te bevorderen.

Het is dan ook goed verdedigbaar om zowel verkorting van de deponeringstermijn als verhoging van de boetes bij het niet nakomen van de deponeringsverplichting door te voeren. Eerder publiceren maakt de keuze voor de credit manager transparanter en
creëert vertrouwen!

Door: ir. W.J. Pepping, Atradius Credit Insurance N.V.

Bron: De Credit Manager