Per 1 december 2016 worden ook kleinere kredieten met een kortere looptijd in het kredietinformatiesysteem bij BKR opgenomen.

Is dat wel een goed idee en krijgen consumenten daar last van?

Als iemand een nieuw krediet aanvraagt, dan dient de geldverstrekker informatie op te vragen bij BKR in Tiel. De geldverstrekker stelt zich daarbij de volgende vragen:

  1. Heeft de betreffende consument al ervaring met het aangaan van kredieten, en hoe is hij/zij in het verleden zijn verplichtingen nagekomen?
  2. Als er al lopende kredieten zijn, waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden, is het dan verantwoord om nieuwe kredieten te verstrekken, en hoe pakken die nieuwe verplichtingen dan uit?

Momenteel worden kredieten van meer dan 500 euro tot 175.000 euro met een looptijd van meer dan 3 maanden geregistreerd. In praktijk komt dat er nu al op neer dat bijna iedere volwassene in beeld is in Tiel. Veruit de meeste consumenten (91%) staan positief geregistreerd (dus zonder achterstanden). Dat betekent dat de geldverstrekker kan zien dat deze consumenten hun verplichtingen prima aankunnen, en dat is een groot pluspunt bij het verkrijgen van nieuwe kredieten.

Per 1 december worden ook kredieten tussen 250 euro en 500 euro met een looptijd tussen 1 maand en 3 maanden toegevoegd aan het kredietinformatiesysteem.

Hierdoor ontstaat dus een nog beter beeld van al die consumenten die bij BKR geregistreerd staan. Deze aanpassing is overigens niet zozeer het initiatief van BKR, maar vloeit voort uit aangescherpte wet-, en regelgeving.

Helpen de aanpassingen ook om de schuldenproblematiek terug te dringen?

De schuldenproblematiek in Nederland is groot en groeit nog steeds. Op dit moment heeft maar liefst 1 op de 5 huishoudens te maken met problematische schulden. Los van het feit dat goede betalers baat hebben bij de uitbreiding, zal meer informatie ook helpen bij het terugdringen van de groeiende schuldenproblematiek. Mensen die betalingsproblemen hebben, stapelen vaak korte schulden. Deze wijziging voorkomt stapeling van onzichtbare, korte kredieten. Stapelen van kortlopende schulden leidt uiteindelijk in veel gevallen tot een groter schuldenprobleem.

Terugdringen van de maatschappelijke kosten. Volgens onderzoek van het Nibud kost één huishouden met ernstige financiële problemen, de samenleving 100.000 euro. Deze kosten komen voor rekening van de belastingbetaler. Ook leiden betalingsproblemen tot een maatschappelijk isolement en/of sociale problemen.

Kunnen consumenten die in het kredietinformatiesysteem staan lastiger een krediet of een hypotheek afsluiten?

Iedereen die een krediet of hypotheek afsluit dient bij de geldverstrekker alle bestaande leningen en kredietfaciliteiten door te geven. Door kredieten vanaf een lager bedrag ook te registreren wordt de financiële positie van consumenten op een objectieve manier duidelijk. BKR bepaalt nooit of een consument een krediet of hypotheek krijgt. Individuele geldverstrekkers bepalen de hoogte van het krediet of hypotheek.Er is een grens aan ieders leenvermogen. Het is daarbij belangrijk om aan ieders individuele situatie recht te doen. Met betrouwbare en veilig beschermde informatie bevorderen we het financiële welzijn van consumenten.

Bron: BKR