Kandidaat-gerechtsdeurwaarders en toegevoegd gerechtsdeurwaarders zijn niet zelfstandig bevoegd, maar verrichten ambtshandelingen namens en onder verantwoordelijkheid en toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder voegt deze personen hiervoor aan hem toe.

Hetzelfde geldt voor degenen die een stage lopen vanuit de Hbo-opleiding ter voorbereiding op het beroep van gerechtsdeurwaarder aan de Hoge School Utrecht. De gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor het handelen van degenen die hij aan zich heeft toegevoegd. Aan deze verantwoordelijkheid moet hij daadwerkelijk invulling kunnen geven en indien dit niet mogelijk is, moet in een andere vorm van toezicht worden voorzien.

Leest verder op officiële bekendmakingen.nl

Bron: KBvG.nl