Je kunt de radio niet meer aanzetten of je hoort over winkelketens die op een faillissement afstevenen.

Ketens als V&D, Blokker, de Harense Smid en iCentre; de detailhandel gaat gebukt onder de nasleep van de crisis en de concurrentie van webshops. Welke opties heeft u als uw afnemer de rekeningen niet meer kan betalen?  Tijd om u te wijzen op een perfect middel om uw schade te beperken!

Heeft u roerende goederen geleverd maar betaalt de afnemer niet? In de praktijk zien we dat veel crediteuren zich in deze gevallen beroepen op het eigendomsvoorbehoud. Leveranciers leggen in de algemene voorwaarden vast dat geleverde goederen hun eigendom blijven totdat de overeengekomen factuur betaald is. Heeft u echter verzuimd de toepasselijkheid van algemene voorwaarden overeen te komen met uw afnemer? Of u heeft de afnemer onvoldoende in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de algemene voorwaarden? Dan zult u niet met succes een beroep op het eigendomsvoorbehoud kunnen doen. Het recht van reclame biedt dan uitkomst.

Recht van reclame

Het recht van reclame is wettelijk geregeld en hoeft derhalve niet contractueel te worden vastgelegd. Door schriftelijk een beroep te doen op het recht van reclame, op het moment dat de factuur niet tijdig is voldaan, wordt de koop ontbonden waardoor u weer eigenaar wordt van de betreffende geleverde goederen.

Wel moet u hierbij snel handelen, want er gelden korte termijnen. Het recht van reclame vervalt als u dit niet heeft ingeroepen binnen zes weken na het verstrijken van de betalingstermijn of binnen 60 dagen nadat de goederen in eigendom zijn overgedragen.

Faillissement

Vooral als uw debiteur failliet is of dreigt te gaan, is het recht van reclame een uitermate geschikt middel. Als schuldeiser sluit u in het geval van een faillissement aan in een vaak lange rij belanghebbenden. De curator, de belastingdienst en mogelijk andere schuldeisers vissen, met voorrang, in dezelfde vijver. Hierdoor ziet u mogelijk slechts een fractie of zelfs niets van uw tegoeden terug. Door u tijdig te beroepen op het recht van reclame bent u weer eigenaar van de niet-betaalde goederen waardoor deze worden onttrokken van de boedel. Wanneer u zich niet op dit recht beroept, zullen uw geleverde spullen mogelijk door de curator verkocht worden zonder dat u zelf iets van de opbrengst ontvangt.

Advies
Gezien de voordelen is het een raadsel waarom zo weinig schuldeisers zich beroepen op het recht van reclame. Het is verstandig om uw debiteurenbeheer zo in te richten dat u een herinnering krijgt als de betalingstermijn is verstreken en nog een voordat dit recht verloopt. Immers, als u zich niet binnen de termijn beroept op het recht van reclame, vervalt deze optie.

Als u zich tijdig schriftelijk beroept op dit recht, kunt u uw spullen al op het moment dat u de schriftelijke ontbinding van de koopovereenkomst overhandigt opeisen en meenemen. Ook kunt u beslag laten leggen op de spullen zodat de debiteur deze niet kan verhandelen.

Wilt u advies over het inroepen van het recht van reclame of wilt u meer informatie over de voordelen en werkwijze? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Bron: Bierens Blog