Sociale media scoren met 4,9% opvallend laag

De winkel wordt door 58% van de Nederlandse huishoudens nog steeds als meest nuttige informatie- en oriëntatiebron voorafgaand aan een geplande of gewenste koop gezien. De brochure staat met 52% nog ruim boven internet (23,9%). Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het onlangs door Experian Marketing Services uitgevoerde onderzoek.

Experian Marketing Services legde  3.821 beslissers binnen Nederlandse huishoudens de vraag voor welk kanaal zij als meest nuttig ervaren als informatie- en oriëntatiebron voorafgaand aan de aanschaf van een product of dienst. Sociale media scoren met 4,9% verrassend laag.  Hieronder ziet u de totale lijst aan oriëntatiekanalen die het onderzoekspanel is voorgelegd. Het is het landelijk gemiddelde op de vraag welk kanaal als meest nuttig wordt ervaren als informatie- en/of oriëntatiebron.

Kanaal / Helpt bij aankoop
– Winkel 58,0%
– Folder 52,0%
– Internet 23,9%
– Post/DM 23,2%
– E-mail 17,9%
– Krant 14,8%
– TV 12,3%
– Tijdschrift 12,3%
– Buitenreclame 5,2%
– Sociale Media 4,9%
– Radio 4,9%
– Telefonische verkoop 2,4%
– Mobiel 2,3%

Privé sfeer

Dat kanalen als social media, mobiel en telefonische verkoop laag gewaardeerd worden heeft volgens Ed Kassens, General Manager van Experian Marketing Services, een duidelijke oorzaak:

”We merken dat deze kanalen door veel consumenten tot hun privé terrein worden gerekend. We vroegen het panel namelijk ook via welk kanaal ze zelf bij voorkeur contact zoeken met bedrijven. Ook hier scoort social media met 9% veel lager dan de winkel, e-mail en internet. Meer dan de helft van alle Nederlanders geeft aan de voorkeur aan die kanalen te geven.”

Verschil per type huishouden

Middels Experian’s consumentenclassificatie Mosaic Huishouden, dat Nederlandse huishoudens onderverdeeld in 14 groepen en 50 typen,  zien we verschillen in waardering per type huishouden. Zo zien we dat sociale media als oriëntatiebron met 11% (in vergelijking tot het landelijk gemiddelde van 4,9%) vooral onder ‘Stedelijke Balanceerders’ als nuttig wordt ervaren.

Deze groep, met een laag inkomen en vaak een niet-westerse achtergrond, waardeert ook het mobiele kanaal twee keer zo veel dan het landelijk gemiddelde van 2,3%. Bij de ‘Elitaire Topklasse’, de meest welvarende groep huishoudens die bovenaan de maatschappelijke ladder staat, zien we juist de hoogste waardering van de winkel en worden sociale media onder het landelijk gemiddelde gewaardeerd.

Online oriëntatiegedrag Nederlandse huishoudens

Tijdens Marketing Forward, het vrij te bezoeken marketingevenement voor senior marketeers dat op 20 november in het Spant in Bussum plaatsvindt, wordt het ‘Mosaic Web Behaviour’-onderzoek officieel gepresenteerd. Het onderzoek biedt inzicht in het online gedrag van Nederlandse huishoudens. Het geeft niet alleen antwoord op de vraag waarmee Nederlanders internetten en welke activiteiten er online plaatsvinden.

Er is ook onderzocht hoe online productoriëntatie zich verhoudt met daadwerkelijke online aankopen. Dit onderverdeeld in 12 verschillende productgroepen zoals ‘reizen en vakantie’, ‘elektronische apparatuur’ en ‘auto’s. Zo zoekt 29% van de Nederlanders online naar productinformatie over auto’s, maar vindt de aankoop slechts in 4% van de gevallen online plaats.

Bron: www.creditexpo.nl