De gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector is in het vierde kwartaal van 2023 met 8,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Nieuwe huurders betaalden € 18,01 per vierkante meter per maand, meldt woningplatform Pararius. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal vrije sector huurwoningen dat vrijkwam voor nieuwe huurders gedaald met 15,6 procent.

Verschuiving naar koopmarkt neemt verder toe

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het percentage van het koopaanbod afkomstig uit de huurmarkt naar bijna 8 procent. Dit betekent dat 8 procent van alle woningen die in de verkoop stonden een voormalige huurwoning betrof. In het derde kwartaal van 2023 was dit nog 7 procent. Deze stijging zet de trend voort die in het vierde kwartaal van 2022 begon, toen een groeiend aantal particuliere beleggers ervoor koos om hun vrijgekomen huurwoningen te verkopen in plaats van opnieuw te verhuren. “De toenemende verschuiving van huur- naar koopwoningen, die al geruime tijd door de markt werd gevoeld, leidt tot een verdere verkleining van het toch al schaarse huuraanbod in de vrije sector”, aldus Jasper de Groot, directeur van Pararius.

De gemiddelde landelijke vierkantemeterprijs kwam nog niet eerder boven de achttien euro uit. Een jaar geleden kostte een huurwoning in de vrije sector gemiddeld nog € 16,59 per vierkante meter per maand. De Groot: “Wat we hier zien is dat in een markt van vraag en aanbod de huurprijs wordt opgedreven als het huuraanbod daalt.” Vergeleken met een jaar eerder is het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen voor nieuwe huurders gedaald met 15,6 procent.

De vijf grootste steden in Nederland – Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht – waren in het vierde kwartaal van 2023 verantwoordelijk voor 44 procent van het totale huuraanbod dat werd aangeboden op Pararius. In het vierde kwartaal van 2022 bestond 40 procent van het totale huuraanbod nog uit aanbod in de G5. Het marktaandeel van de G5 in de vrije sector neemt toe, omdat het aantal woningen dat vrijkomt voor nieuwe huurders buiten de G5 momenteel sterker afneemt.

Gemiddeld aantal reacties op een huurwoning

In het vierde kwartaal van 2023 kon een huurwoning rekenen op gemiddeld 18 reacties van woningzoekenden. Het gaat daarbij om een reactie via e-mail en telefoon. Dat is 14 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2022. Ten opzichte van 2021 nam het aantal reacties enorm toe. Over heel 2023 ontvingen huurwoningen in de vrije sector ongeveer 160 procent meer reacties dan in 2021.

De grote steden vertonen nagenoeg hetzelfde beeld. Ook daar nam het aantal reacties over de afgelopen twee jaar enorm toe. Het afgelopen kwartaal daalde in vier van de vijf grote steden het gemiddeld aantal reacties op een huurwoning ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Alleen in Rotterdam steeg dit aantal met 28 procent.

Huurprijsontwikkeling grote steden

In vergelijking met een jaar geleden ging de gemiddelde vierkantemeterprijs in vier van de vijf grootste steden van Nederland omhoog. Alleen in Eindhoven, waar een woning het afgelopen kwartaal gemiddeld € 17,67 per vierkante meter per maand kostte, daalde de vierkantemeterprijs met 1,4 procent.

Daniëla Walraven van Goeth Vastgoed constateerde dat er de afgelopen maanden minder reacties op vrijkomende huurwoningen in Eindhoven binnenkomen. ‘’Het is rustiger qua telefoon- en mailverkeer. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de tijd van het jaar, maar ook de teruglopende werkgelegenheid in de Eindhovense high tech industrie kan een rol spelen. We zien daarom voor het eerst in lange tijd dat er vrije sector huurwoningen, met name in het centrum, niet meteen verhuurd worden’’, aldus Walraven.

De grootste procentuele prijsstijging werd gemeten in Rotterdam (€19,18), waar nieuwe huurders 9,6 procent meer betaalden dan in het vierde kwartaal van 2022. In Amsterdam (€27,28), Den Haag(€19,35) en Utrecht (€20,17) steeg de vierkantemeterprijs met respectievelijk 5,9 procent, 8,4 procent en 4,5 procent.

Bron: Pararius