Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht is in januari groter dan het aantal dat een afname voorziet. Het saldo (+14 procent) is groter dan in december (+3 procent). Ook waren er meer ondernemers die hogere prijzen verwachten. Het aantal ondernemers dat de gerealiseerde omzet in de voorgaande drie maanden zag toenemen was even groot als het aantal dat de omzet zag afnemen.

De zakelijke dienstverleners oordeelden in januari een stuk minder pessimistisch over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in december. Wel verwacht per saldo 10 procent van hen nog altijd dat de personeelssterkte in de komende 3 maanden afneemt.

De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel kleiner dan voorgaande maand. Hoewel deze indicator al vanaf oktober 2008 een duidelijk negatief saldo laat zien, is er de laatste maanden sprake van een verbetering. Ruim 40 procent van de ondernemers gaf aan dat een tekort aan vraag hun zakelijke activiteiten belemmert. Een kwartaal eerder was dit nog ruim de helft.

Bron: CBS