Het aanhoudende winterweer zorgt voor een aanhoudende piek in het ziekteverzuim. Het gemiddelde verzuim ligt al drie maanden tussen de 9 en 10 procent.

Dat blijkt uit gegevens van de Verzuimbarometer van i-Signaal, dochter van UNIT4: deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de software VerzuimSignaal, waarmee het verzuim van ruim 2 miljoen Nederlandse werknemers wordt geregistreerd.

Halverwege oktober was het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers nog 4,6 procent, goed voor een aantal van ruim 270.000. Daarna steeg het verzuimpercentage gestaag door de griepgolf, tot 9,6 procent in de week van 15 december. Sindsdien is het ziekteverzuim stabiel gebleven op dit niveau: het totaal aantal werknemers dat op dit moment ziek thuis zit komt daarmee op ruim 560.000*.

Wanneer de dagpercentages van het ziekteverzuim worden vergeleken met het weer van die dag, neemt het verzuim iets af bij goed weer en neemt het weer toe zodra de temperatuur daalt. Vooral de laatste week van januari, de hele maand februari en de eerste week van maart staken er bovenuit. Gedurende deze donkere en koude periode was het ziekteverzuim 9.8% met als absolute uitschieter de eerste paar dagen van februari. Toen kwam het ziekteverzuim net boven de 10%.

Dit hoge percentage heeft ook gevolgen voor de economie. De gemiddelde kosten van een zieke werknemer worden geschat op ongeveer 250 euro per dag. Op dit moment kost het hoge ziekteverzuim de Nederlandse economie ruim 140 miljoen euro per dag, en dat al zo sinds halverwege december. De totale kosten van het ziekteverzuim deze winter komen daarmee op ruim 12,6 miljard euro. Hierbij wordt geen rekening gehouden met vervangingskosten, commerciële derving en kosten van een arbodienst.

* Op basis van 5.9 miljoen FTE (herleid uit totaal 7.4 miljoen werkende Nederlanders). 

Bron: www.persberichten.com