Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het een goede zaak dat het kabinet het eigen risico in 2017 niet verhoogt en de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de verpleeghuiszorg schrapt. Dat de zorgsector de afgelopen jaren met succes de stijging van de zorgkosten heeft kunnen afremmen, is goed nieuws voor veel Nederlanders en een meevaller voor dit kabinet. ZN zet wel vraagtekens bij de veronderstellingen van het kabinet ten aanzien van de zorgpremie voor 2017. Het kabinet verwacht een premiestijging van 3,50 euro per maand per verzekerde. Daarbij rekent het kabinet er onder andere op dat ook dit jaar de zorgverzekeraars 2 miljard euro van hun reserves zullen inzetten om een hogere premiestijging te voorkomen. Of dit reëel is, zal de komende maanden blijken. Zorgverzekeraars stellen uiterlijk 19 november de werkelijke premie vast voor hun zorgverzekeringen voor 2017.

Inzet reserves zorgverzekeraars niet oneindig

Net als Nederland kampen vrijwel alle Europese landen met stijgende zorgkosten vanwege nieuwe (vaak dure) medische behandelingen en een groeiend aantal chronisch zieken. In Nederland is het de zorgsector gelukt om de stijging van de zorgkosten af te remmen zonder dat pakketmaatregelen of andere harde ingrepen nodig waren. Daar komt bij dat zorgverzekeraars de afgelopen periode hun reserves hebben aangesproken om premiestijgingen te beperken. Maar de inzet van reserves is niet oneindig en biedt geen oplossing voor de lange termijn. Zorgverzekeraars moeten ruime reserves aanhouden om te allen tijde de kosten van de zorg te kunnen betalen.

Een nieuw kabinet kan dus niet alleen naar de korte termijn kijken, maar zal juist ook samen met de zorgsector moeten werken aan oplossingen om met stijgende zorgkosten de gezondheidszorg de komende jaren voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Zorgverzekeraars vinden het daarom belangrijk dat er met de zorgsector nieuwe afspraken worden gemaakt die bijdragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg.

Eigen risico niet verhoogd

ZN heeft het kabinet ook vorig jaar al opgeroepen om het eigen risico niet elk jaar automatisch te laten stijgen. Een verdere verhoging treft met name chronisch zieken omdat die elk jaar al bij voorbaat weten dat zij het volledige eigen risico zullen ‘opmaken’. Zorgverzekeraars vinden dat het verplicht eigen risico juist omlaag moet omdat het anders de solidariteit in het zorgstelsel dreigt te ondermijnen. ZN vindt het daarom goed dat politieke partijen zich buigen over de hoogte en de vorm van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet.

Bron: ZN (Zorgverzekeraars Nederland)