Jaarlijks onderzoek van GGN naar betaalgedrag Nederland.

46% van de huurders in Nederland ligt wakker van de schulden. En in 2015 is de zorgverzekering opnieuw de rekening die het laatst wordt betaald. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zo Betaalt Nederland’ dat incassospecialist GGN jaarlijks laat uitvoeren door Nibud en Motivaction.

GGN heeft deze editie twee deelonderzoeken uitgevoerd naar respectievelijk de zorgsector en de huurbranche. Er is daarbij vooral gekeken naar het betaalgedrag van Nederlanders. Naast diverse onderzoekscijfers geven experts uit zowel de huur- als zorgbranche hun visie op de uitkomsten. Zo komen zorgverzekeraars aan het woord en reageren verschillende woningcorporaties op de betaalproblemen bij hun doelgroepen.

Zorgverzekering als laatste betaald

De rekening die het vaakst te laat wordt betaald is de rekening van de zorgverzekeraar of van de zorgverlener. Maar liefst 11% van de mensen met een zorgachterstand zegt over het algemeen ‘grote betaalproblemen’ te hebben. 5 x betaalproblemen in de zorg (‘zorgachterstand’):

  1. 63% van de mensen met een zorgachterstand zegt dat dat komt door de stijgende kosten in de zorg
  2. Van de ondervraagden gaf 13% aan een betaalachterstand te hebben in de zorg (verzekering of zorgverlener)
  3. 24% heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een incassobureau of gerechtsdeurwaarder
  4. Driekwart van de mensen met een betaalachterstand in de zorg, heeft ook andere openstaande rekeningen
  5. Van degenen met een betaalachterstand in de zorg, ontvangt 43% zorgtoeslag

Huurders kwetsbare groep

46% van de huurders ligt wakker van de schulden. De impact van huurschuld is verstrekkend en groot. Huurders in Nederland zijn een kwetsbare groep, zo blijkt uit ‘Zo betaalt Nederland Huur’ 2015.  5 x betaalproblemen onder huurders (‘huurachterstand’):

  1. Landelijk loopt één op de zes huurders kans de huur niet op tijd te betalen
  2. 11% heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een incassobureau of gerechtsdeurwaarder
  3. Een inkomensdaling is in 53% van de gevallen de oorzaak van de betalingsachterstand
  4. Van de huurders met een betaalachterstand denkt 54% het komend jaar dat de betaalproblemen alleen maar toenemen
  5. 68% van de mensen met een huurachterstand krijgt geen hulp bij het op orde houden van de financiële administratie, maar het merendeel wil dat ook liever niet

Gaat het om geld, dan gaat het om mensen

De verhalen uit de praktijk van GGN gaan altijd over betalen, over geld. Maar als je verder kijkt, gaan ze vooral over mensen. GGN gelooft in een aanpak die mensen in hun waarde laat. In klanten integer en respectvol behandelen.

Daarom willen we graag weten hoe Nederland ervoor staat als het om betalen gaat. Het jaarlijks onderzoek ‘Zo Betaalt Nederland’ levert daar sinds 2003 een bijdrage aan. Bekijk hier de online versie.

Bron: GGN