Het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) aangekondigde onderzoek naar het handelen van zorgverzekeraars ten aanzien van de acceptatieplicht is volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) volstrekt overbodig schrijft amweb.nl. De NZA zou te formeel naar deze materie kijken en geen rekening houden met toekomstige wetgeving, die voorziet in afschaffing van de acceptatieplicht voor mensen die al een zorgverzekering hebben.
In het onlangs gepubliceerde rapport 'Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009' wekt de NZA volgens ZN ten onrechte de indruk dat een aantal verzekeraars voor verzekerden met een betalingsachterstand bij de huidige verzekeraar het niet zo nauw nemen met hun acceptatieplicht.

"Branchebreed zijn afspraken gemaakt door een persoon met betalingsachterstand die zich aanmeldt voor een tweede zorgverzekering erop te attenderen, dat deze de 'oude' zorgverzekering niet kan opzeggen. Tevens wordt hij erop gewezen dat het aangaan van een tweede zorgpolis ertoe leidt dat hij twee keer de nominale premie moet betalen. Alleen wanneer de cliënt bewust kiest voor een dubbele verzekering en de implicaties daarvan beseft, gaat de nieuwe verzekeraar tot inschrijving over. Er is dus geen sprake van inbreuk op de acceptatieplicht, maar van een verantwoorde voorlichting van de verzekerde", aldus ZN. "Het zou de toezichthouder hebben gesierd als zij bij de wetgever gemeld had dat het blind naleven van de acceptatieplicht leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties."

Bron: amweb.nl