De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel.

Dat zegt prof. dr Coen Teulings, directeur van het CPB, vandaag in een toelichting op het Centraal Economisch Plan 2013 (CEP). De kerncijfers uit het CEP werden twee weken geleden bekend gemaakt en zijn sindsdien onveranderd gebleven.

Het CPB verwacht dat het begrotingstekort 3,3 procent bedraagt in 2013 en 3,4 procent in 2014. Ondanks enig herstel later in het jaar krimpt het bbp-volume in 2013 met 0,5 procent. In 2014 groeit de economie weer, en wel met 1 procent. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op tot 560.000 en in 2014 tot 575.000.

De particuliere consumptie neemt naar verwachting af in 2013, minus 1,5 procent door lagere loon- en uitkeringsinkomens en lagere huizenprijzen. De reële woningprijzen zijn met 23 procent gedaald sinds 2008. Zelfs als rekening gehouden wordt met de lagere inkomens en huizenprijzen blijft de consumptiegroei achter sinds 2009.

Een factor die daar mogelijk een rol in gespeeld heeft is het feit dat het consumentenvertrouwen in Nederland sterk gedaald is vanaf 2008. In 2014 neemt de consumptie weer enigszins toe (0,25 procent) door een lichte verbetering van het besteedbaar inkomen.

Bron: CPB