Steeds meer economieën in Oost-Europa staan onder druk doordat de groeivooruitzichten verslechteren. Zo is bijna een kwart van de facturen in de regio op de vervaldatum nog steeds niet betaald. Turkije spant de kroon, met maar liefst 41,5 procent van de facturen die nog niet zijn betaald. De ongunstige vooruitzichten zullen in 2019 naar verwachting leiden tot een scherpe stijging van het aantal faillissementen in Oost-Europa: van een daling van 5 procent in 2018 tot een stijging van 2 procent in 2019. De grootste toename is zichtbaar in Turkije (+10 procent), gevolgd door Polen (+4 procent) en Roemenië (+3 procent). Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Oost-Europa van Atradius, waarin de betalingsmoraal van ruim 1.500 bedrijven in Turkije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Bulgarije en Roemenië is onderzocht.

Met de betalingsmoraal in Turkije is het veruit het slechtste gesteld. De economische vooruitzichten in het land blijven somber. Zo zijn de debiteurenrisico’s voor Turkse bedrijven sinds begin 2019 volgens Atradius weer toegenomen. Vooral de bouw en retail worden getroffen door wanbetalingen. Ook bij bedrijven in de automotive en elektronicasector en bij leveranciers in de metaalsector eist de verslechterende betalingsmoraal zijn tol. De automotive sector is de grootste exportsector van Turkije en tevens een belangrijke afnemer voor andere sectoren. Door de dalende binnenlandse vraag, de hoge inflatie en hogere belastingen daalt de productie en bevindt deze sector zich in zwaar weer. Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat ook nog redelijk stabiele sectoren in Turkije te maken kunnen krijgen met wanbetaling als gevolg van de kwetsbare economische situatie. Zij verwacht dat de situatie op zijn vroegst in 2020 zal verbeteren.

Vrije val Turkse lira heeft land in recessie gestort

Behalve economische factoren staat de Turkse economie onder druk vanwege politieke ontwikkelingen, mede door de aanhoudende spanningen tussen Turkije en de Europese Unie en de Verenigde Staten. De scherpe waardedaling van de Turkse lira in 2018 en de daaropvolgende kredietcrisis hebben in Turkije tot een recessie geleid. Het herstel van de economie begin 2019 bleek slechts een tijdelijke opleving, door fiscale stimulering in aanloop naar de lokale verkiezingen in maart. De hoge schuldenlast van bedrijven, die voor een groot deel in buitenlandse valuta is, zorgt er echter mede voor dat binnenlandse investeringen blijven afnemen. Door de waardedaling van de lira gaan Turkse bedrijven namelijk gebukt onder gestegen buitenlandse betalingsverplichtingen.

“De afremmende wereldwijde groei eist nu ook zijn tol in veel Oost-Europese landen. Hierdoor zullen de faillissementen in de regio in de komende maanden naar verwachting stijgen. Vooral in Turkije is sprake van een verslechterende betalingsmoraal en dat is funest voor de winstgevendheid van bedrijven. Het aantal faillissementen zal dit jaar waarschijnlijk stijgen, mede als gevolg van een dalende binnenlandse vraag”, vertelt Edwin Kuhlman, hoofd Acceptatie Atradius Nederland. “Nederlandse bedrijven zien steeds meer risico’s om zaken te doen met bedrijven in Turkije, mede als gevolg van de politieke onrust die het land sinds de mislukte couppoging in juli 2016 in zijn greep houdt en de schommelingen in de waarde van de Turkse lira. Nederland is weliswaar de grootse investeerder in Turkije, maar de interesse om de Turkse markt te betreden, is duidelijk geluwd. Nederlandse bedrijven maken zich zorgen over de onzekere economische situatie en dat maakt hen voorzichtiger de stap naar Turkije te wagen.”

In de Betalingsbarometer voor Oost-Europa geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl.

Bron: Creditexpo.nl