De vaste Kamercommissie SZW diende diverse moties in tijdens een vervolg Algemeen Overleg (AO) over de brede schuldenaanpak. Op 3 juli vonden de stemmingen plaats over de ingediende moties.

De VNG is blij dat er moties zijn ingediend over de stapeling van bestuurlijke boetes en de mogelijkheden tot een ‘meewerkplicht’ of een verplichte reactietermijn voor schuldeisers bij een minnelijke regeling.

De VNG had in de aanloop naar het AO in een gezamenlijke brief met Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR aandacht gevraagd voor vijf punten, o.a. voor systeemvereenvoudiging, aanpassingen in het incassobeleid van het Rijk en snelheid in de minnelijke schuldregeling.

Aangenomen moties

Hieronder kunt u de aangenomen moties downloaden (pdf):

Meer informatie

Bron: VNG