De Autoriteit Consument & Markt (ACM) voert in het voorjaar van 2022 een extra onderzoek uit om te controleren of energieleveranciers ook na de winterperiode kunnen blijven voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. Alle 57 energieleveranciers die een vergunning hebben om elektriciteit en/of gas te leveren aan consumenten moeten daarvoor in maart 2022 extra informatie indienen bij de ACM. De extra controle na de wintermaanden komt bovenop de monitoring die de ACM altijd al jaarlijks vóór de winter uitvoert bij alle energieleveranciers.

Als uit het onderzoek van de ACM blijkt dat energieleveranciers er financieel slecht voorstaan wordt het toezicht op deze leveranciers verscherpt. Energieleveranciers zijn ook verplicht zich bij de ACM te melden als de leveringszekerheid mogelijk in gevaar komt. Energieleveranciers die er in één keer een grote groep klanten bij krijgen omdat ze het klantenbestand van een ander bedrijf hebben overgenomen na een faillissement worden uit voorzorg ook altijd extra in de gaten gehouden door de ACM.

De ACM toetst bij de vergunningaanvraag of leveranciers aan de voorwaarden voldoen en voert daarna geregeld controles uit. Maar daarmee kan de ACM niet alle financiële problemen van leveranciers voorkomen. Wel zorgt de ACM er voor dat klanten altijd energie blijven ontvangen.

Risico bij dalende prijzen

De ACM heeft bij de jaarlijkse controle van de financiële positie van energieleveranciers in 2021 extra informatie opgevraagd over de manier waarop leveranciers energie inkopen. Energieleveranciers kunnen energie dagelijks inkopen tegen dagprijzen of kunnen er voor kiezen hun inkoop van energie voor langere tijd vast te leggen. Dit vastleggen van de inkoop van energie dempt het risico als de prijzen voor energie stijgen, maar kan ook risicovol zijn als energieprijzen sterk zouden dalen. Bij een dalende prijs zijn klanten sneller geneigd om over te stappen omdat zij bij een andere leverancier een lager tarief kunnen betalen. De energie die de leverancier dan teveel heeft ingekocht moet hij voor een lagere prijs verkopen. Bij het opzeggen van contracten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar of 5 jaar tegen een vast tarief, mogen leveranciers daarvoor wel een opzegvergoeding vragen.

Onderzoek en technische briefing

De ACM heeft in het afgelopen half jaar van acht energieleveranciers de leveringsvergunning in getrokken. Bij zes bedrijven was sprake van een faillissement als gevolg van de hoge energieprijzen. Dankzij ingrijpen door de ACM is de levering van gas en elektriciteit hierbij nooit onderbroken geweest. De faillissementen en de daarmee samenhangende intrekking van de vergunningen hadden wel financiële gevolgen voor consumenten. Om de inzet van toezichtinstrumenten te evalueren laat de ACM onafhankelijk onderzoek doen naar de vergunningverlening en het toezicht op leveranciers, ook in de situatie dat een energieleverancier in financiële moeilijkheden komt. Op 9 februari 2022 heeft de ACM tijdens een technische briefing voor de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat uitleg gegeven over de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt en recente faillissementen van energieleveranciers.

Bron: ACM