Energiebedrijven mogen energielevering aan consumenten niet zomaar beëindigen omdat de prijzen voor energie zijn gestegen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van meldingen bij haar consumentenloket ACM ConsuWijzer.

De ACM heeft verschillende meldingen van consumenten ontvangen die een brief van hun energieleverancier hebben gekregen waarin het bedrijf de leveringsovereenkomst opzegt. Ook krijgt de ACM vragen van consumenten die van hun leverancier te horen krijgen dat hun overeenkomst met een vaste prijs wordt beëindigd en zij een overeenkomst met een variabele prijs krijgen aangeboden. Energieleveranciers beroepen zich hierbij op algemene voorwaarden of stellen dat er sprake is van wanbetaling.

Het zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn beëindigen van de levering is nooit toegestaan. Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Dit is geregeld in de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas.
De ACM adviseert consumenten die hiermee te maken krijgen een brief of email te sturen waarin zij erop wijzen dat de leverancier de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering niet mag stoppen. De ACM zal de bedrijven daarop ook aanspreken.

Toezicht door de ACM

Bedrijven mogen alleen energie leveren aan consumenten als ze in het bezit zijn van een vergunning van de ACM. De ACM houdt in de gaten of leveranciers betrouwbare levering van gas en elektriciteit aan consumenten goed genoeg kunnen borgen. Consumenten hoeven er niet voor te vrezen geen gas of elektriciteit meer te ontvangen als hun leverancier toch in financiële problemen komt.

De ACM kan niet ingrijpen in de financiën van een bedrijf, maar kan wel de vergunning intrekken als de leveringszekerheid in het geding is. Alle klanten van het bedrijf worden dan ‘verdeeld’ naar de overige vergunninghouders. Consumenten krijgen dan vanzelf een nieuw energiecontract van een nieuwe leverancier en kunnen na 30 dagen bepalen of ze klant willen blijven bij deze leverancier. Een faillissement van een leverancier kan wel nadelige financiële gevolgen hebben voor consumenten, bijvoorbeeld als een consument nog geld tegoed heeft, of omdat hij meer moet gaan betalen bij een andere leverancier na de verdeling.

Bron: ACM