De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert dat financiële ondernemingen inzichten in consumentengedrag gebruiken in het belang van consumenten. Zo kunnen zij bijdragen aan verstandige financiële keuzes. De AFM heeft hiervoor drie principes opgesteld en publiceert een rapport met de meest relevante gedragsinzichten voor financiële ondernemingen.

Drie principes om gedragsinzichten toe te passen

De AFM heeft drie principes geformuleerd voor het gebruik van inzichten in consumentengedrag. Hiermee schetst de AFM een langetermijnvisie over hoe financiële ondernemingen zich idealiter gedragen als het gaat om de inrichting van de keuzeomgeving, de ontwikkeling van financiële producten en informatieverstrekking.

De principes zijn in het kort:

  1. Blijf op de hoogte van de meest relevante consumentengedragsinzichten
  2. Gebruik deze inzichten om te bevorderen dat consumenten verstandige financiële keuzes maken
  3. Meet de effecten van het gebruik van deze consumentengedragsinzichten

Financiële ondernemingen kunnen verstandige financiële keuzes bevorderen

Financiële ondernemingen kunnen gedragsinzichten gebruiken in het voordeel van consumenten. Menselijk gedrag is namelijk in zekere mate universeel en voorspelbaar. Daarmee bevorderen ze dat consumenten verstandige financiële keuzes maken en kunnen zo een bijdrage leveren aan hun financiële weerbaarheid.

Handvatten om met inzichten aan de slag te gaan

De AFM publiceert gelijktijdig met de principes voor gebruik van consumentengedragsinzichten het rapport ‘Consumentengedrag: begrijpen, sturen en meten’. In dit rapport delen we – in lijn met de geformuleerde principes – de gedragsinzichten die de AFM op dit moment het meest relevant vindt. Het rapport biedt financiële ondernemingen handvatten om met de principes aan de slag te gaan.

AFM gaat graag met financiële ondernemingen in gesprek

Het komende jaar gaat de AFM graag met verschillende financiële ondernemingen in gesprek om te horen hoe inzichten over consumentengedrag in de praktijk worden toegepast. Daarnaast willen we door het organiseren van workshops bevorderen dat relevante gedragsinzichten en praktijkervaringen worden gedeeld.

Bron: AFM