De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij kredietaanbieders onderzocht hoe zij omgaan met hun klanten. Hoewel er stappen in de goede richting zijn gezet, kan de dienstverlening beter. De AFM vindt het belangrijk dat klanten een lening afsluiten die past bij hun financiële situatie en het doel waarvoor zij lenen, zodat niet meer en langer wordt geleend dan nodig is. De AFM heeft onvoldoende verbetering gezien in het tegengaan van overkreditering en sluit maatregelen daarom niet uit.

De AFM meet met het Klantbelang Dashboard jaarlijks in welke mate banken en verzekeraars het klantbelang centraal stellen. In 2017 zag de AFM veel ruimte voor verbetering bij aanbieders van consumptief krediet.

Overkreditering

Vorig jaar constateerde de AFM dat in een aantal gevallen te veel krediet is verstrekt. Overkreditering is verboden, maar ook dit jaar ziet de AFM kredietaanbieders leningen verstrekken die klanten niet kunnen dragen. De AFM heeft onvoldoende verbetering gezien in het tegengaan van overkreditering. Daarom sluit de AFM formele en informele maatregelen niet uit.

Passend krediet

Kredietaanbieders verstrekken steeds vaker een aflopend in plaats van een doorlopend krediet. Dat is positief omdat een aflopend krediet voor de meeste bestedingsdoelen een beter alternatief is. Een aflopend krediet biedt de klant geen mogelijkheid om afgelost krediet weer op te nemen, waardoor consumenten minder in de verleiding komen het aan te wenden voor een andere besteding. De AFM blijft aanbieders aansporen om het krediet beter aan te laten sluiten op het doel van de lening en de situatie van de klant.

Betere nazorg voor klanten

Ook tijdens de looptijd van het krediet kunnen aanbieders meer doen om ervoor te waken dat klanten in de knel komen door gewijzigde omstandigheden. Door de financiële situatie van klanten actief te blijven volgen, kan tijdig een oplossing worden aangeboden. Bijvoorbeeld als een klant door een verslechterde positie vastzit aan de kredietaanbieder (locked up) en niet kan overstappen naar een beter alternatief.

Daarnaast vindt de AFM het belangrijk dat aanbieders bij tussentijdse rentewijzigingen duidelijk en transparant communiceren. Hierbij verwacht de AFM dat de gevolgen in termen van kosten en looptijd voor de klant inzichtelijk worden gemaakt.

Bron: AFM

Gerelateerd nieuws:

AFM: “AFM Klantbelang Dashboard 2018: Hypotheekaanbieders geven onvoldoende duidelijkheid over risico-opslag