Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt in een nieuw position paper dat accountantsorganisaties deze rol beter kunnen invullen. De AFM wil de komende jaren duidelijke signalen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle.

Fraude breed maatschappelijk probleem

Fraudes bij ondernemingen hebben grote maatschappelijke impact. Het kan leiden tot omvangrijke schade voor beleggers en tast het vertrouwen in het financiële systeem aan. Dit probleem zal zich naar verwachting op meer terreinen openbaren door trends als duurzaamheid, technologische ontwikkeling en de internationalisering van het bedrijfsleven.

Accountancysector nog onvoldoende ontwikkeld bij aanpakken fraude(risico’s)

Hoewel een geobjectiveerd beeld ontbreekt, lijkt de accountancysector als geheel nog onvoldoende ontwikkeld in het signaleren en adresseren van fraude(risico’s). In het position paper noemt de AFM hiervoor een aantal mogelijke grondoorzaken zoals kennisniveau, rolopvatting en cultuur. Beroepsorganisatie NBA publiceert volgende week het rapport ‘Fraude vraagt een meer kritische grondhouding’, dat dit beeld bevestigt.

AFM verwacht dat de sector haar rol als poortwachter beter gaat invullen

In het position paper maakt de AFM duidelijk hoe zij de rol van de accountant ziet bij het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) en wat ze hier van de sector verwacht. De verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding ligt overigens in de eerste plaats bij de gecontroleerde ondernemingen zelf.

Fraudevraagstuk wordt structureel toezichtthema AFM

Fraude staat de komende jaren structureel op de toezichtagenda van de AFM. Dit betekent dat de AFM de komende jaren een scala aan toezichtactiviteiten zal uitvoeren. Zo wil de AFM bijvoorbeeld voortgang zien bij de kwaliteit van de fraude(risico)analyse van de accountant en de uitvoering van de controlewerkzaamheden ten aanzien van frauderisico’s.

Bron: AFM