Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Als initiatiefnemer van de wet, heeft de KBvG uitgebreid voorlichtingsmateriaal over de nieuwe beslagvrije voet beschikbaar gesteld, voor burgers en voor professionals die met de nieuwe beslagvrije voet gaan werken.

Op de pagina kbvg.nl/wetten-en-regels/vbvv is een overzicht geplaatst met handige infographics, flowcharts, video’s en andere documenten. Zo is er een processchema van de berekening van de beslagvrije voet en een processchema van de coördinerend gerechtsdeurwaarder, maar is er ook informatie terug te vinden over inzageverzoeken, een map met alle van belang zijnde wet- en regelgeving, een uitgebreide Q&A en modelverklaringen.

Uiteraard is op de pagina ook het KBvG-preadvies te vinden waar het in 2014 allemaal mee is begonnen. Daarin signaleerde de KBvG de problemen met de berekening van de beslagvrije voet in de praktijk.

Bron: KBVG