Huishoudens met een variabel maandcontract moeten dit jaar rekening houden met een verdubbeling van de energierekening, voorspelt energiedeskundige Paul Nillesen van PwC. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2022 ruim 3.600 euro aan gas en elektriciteit, meer dan 300 euro per maand.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne staat de wereldwijde energiemarkt onder verdere druk. De Europese gasprijs steeg begin maart naar een recordhoogte van meer dan 335 euro per megawattuur. Vergeleken met begin januari is dat meer dan 6 keer hoger. De prijs voor elektriciteit, die deels afhankelijk is van de gasmarkt, is ondertussen verdrievoudigd vergeleken met deze tijd vorig jaar. Toen was een kilowattuur 6 cent, nu ruim 18 cent.

Beperkt effect overheidsmaatregelen

Overheidsmaatregelen om tegemoet te komen aan de hoge energierekening, zoals een lager btw-tarief, een hogere heffingskorting en een lagere energiebelasting, bieden maar beperkt soelaas, stelt energiedeskundige Paul Nillesen van PwC Strategy&:

“Een gemiddeld huishouden betaalde in maart vorig jaar 174 euro aan energie op basis van maandtarieven. Op basis van de huidige prijzen wordt dat dit jaar in dezelfde maand 422 euro – een stijging van 247 euro. Als deze prijzen zich voortzetten, wat onze verwachting is, dan zal de energierekening voor een gemiddeld huishouden verdubbelen ten opzichte van 2021. Reeds geldende overheidsmaatregelen om de rekening te dempen zijn hier al in meegenomen.”

Huishoudens met een vast energietarief merken pas na verloop van hun contract iets van de hogere prijzen. Op dit moment worden alleen variabele maandcontracten aangeboden.

Versnelling energietransitie

Het is moeilijk te voorspellen hoe de energieprijzen zich dit jaar zullen ontwikkelen, maar alles wijst erop dat rekening gehouden moet worden met substantieel hogere prijzen tot einde van het jaar. Plannen van de Europese Commissie en het Internationaal Energie Agentschap kunnen de pijn wat verzachten, maar hebben pas op termijn echt effect.

Huishoudens kunnen op korte termijn weinig doen om de kosten te drukken, behalve door goed op hun energieverbruik te letten. Op de langere termijn vormen de hoge prijzen wel een stimulans voor verdere verduurzaming met bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en betere isolatie.

“De hoge energieprijzen hebben op lange termijn invloed op de verduurzaming van ons energiesysteem en het afbouwen van onze afhankelijkheid van energie-import. De energietransitie zal worden versneld. De overheid moet op twee borden schaken: korte termijn steun en lange termijn de transitie versnellen met oog voor leveringszekerheid”, aldus Nillesen.

Bron: PWC