Atradius N.V., een van de grootste aanbieders van kredietverzekering en incassodiensten ter wereld, heeft in 2013 een totale omzet van 1.578,4 miljoen euro en een winst van 134,5 miljoen euro gerealiseerd.

Dit is een stijging van 18,4 procent ten opzichte van 2012. De winst voor belasting steeg in 2013 met 14,8 procent naar 173,8 miljoen euro. De kerncijfers zijn als volgt:

  • Nettowinst: 134,5 miljoen euro, een stijging van 18,4 procent met een belangrijk aandeel van de Iberische regio
  • Combined ratio: 81,5 procent, een verbetering van 4,7 procentpunten
  • Verzekeringsresultaat: 143 miljoen euro, een stijging van 19,9 procent
  • Eigen vermogen: 1.286,9 miljoen euro, een stijging van 90,6 miljoen euro

Ondanks de uitdagende economische omstandigheden wist Atradius een goed resultaat te behalen in 2013. Het jaarresultaat (nettowinst) van 134,5 miljoen euro werd gedreven door een stijging van 4,7 procentpunten in de bruto combined ratio naar 81,5 procent. Deze stijging was voor een groot deel te danken aan een aanzienlijke verbetering in de claimkosten, waarin vooral de Iberische regio een groot aandeel had. Dankzij een behoedzaam risicomanagement werden claims daar teruggedrongen en kon het bedrijf een positief bruto verzekeringsresultaat melden. Het eigen vermogen blijft stijgen en benadert nu 1,3 miljard euro.

De lokale kredietverzekeringsdiensten van Atradius presteerden vooral goed in Noord-Amerika (omzetstijging van 15,7 procent), Azië (6,5 procent), Centraal- en Oost-Europa (4,5 procent). Ook de wereldwijde diensten aan grote multinationals via het bedrijfsonderdeel Global stegen met 5,2 procent. De bedrijfsunit Special Products, die niet-standaard en zogeheten ‘single risk’-oplossingen biedt, meldt een gezonde groei van 13,3 procent in verzekeringsinkomsten. In Spanje, waar de economie in 2013 zwak was, bleven de premies onder druk staan en was een daling zichtbaar als gevolg van een afname van de verkopen door klanten.

Andere verzekeringsproducten van Atradius behaalden ook positieve resultaten. De inkomsten uit borgstellingen stegen met 4,3 procent, met een aanzienlijke groei voor Frankrijk en de Scandinavische landen. De omzet van instalment credit protection (termijnbetalingskredietbescherming) steeg met 1,3 procent, terwijl ook de herverzekeringstak van Atradius een gezonde, organische groei van belangrijke strategische markten kon rapporteren. De bruto combined ratio van de Groep verbeterde naar 81,5 procent van 86,2 procent, met een belangrijke verbetering van de claimsratio in Spanje. De focus van het bedrijf op groei in markten die belangrijk zijn voor zijn klanten, blijft resulteren in een verder gediversifieerde portfolio met zowel groeiende premie- als dekkingsniveau’s in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Centraal- en Oost-Europa.

Atradius breidde ook zijn geografische aanwezigheid uit in 2013. Het bedrijf opende nieuwe kantoren in de Verenigde Staten, Turkije en Australië en deed extra investeringen in Dubai, Singapore en China, die zich in rap tempo ontwikkelen tot wereldwijd toonaangevende commerciële centra. De inkomsten uit incassodiensten, de Spaanse informatiedienst Iberinform en premie van de Nederlanse Staat voor exportkredietverzekeringen stegen met 1,3 procent tot 60 miljoen euro, waarbij Atradius Collections zijn omzet met 1 procent wist te verhogen naar 43,8 miljoen euro. Het netto investeringsresultaat, inclusief aandeel in inkomsten van gelieerde vennootschappen, kwam uit op 35,1 miljoen euro. Een stevige groei van 15,6 procent ten opzichte van 2012. Ook nam de financiële kracht van het bedrijf in 2013 weer toe met een eigen vermogen dat met 7,6 procent steeg tot 1.286,9 miljoen euro. Ten opzichte van 503,3 miljoen euro in 2004 heeft Atradius het eigen vermogen in de afgelopen tien jaar ruim weten te verdubbelen.

Innovatie om tegemoet te komen aan klantwensen

In 2013 werden nieuwe producten ontwikkeld en op de markt gebracht voor kleine en middelgrote bedrijven in Nederland, Scandinavië en Australië. In Frankrijk ontwikkelde Atradius een speciale webapplicatie voor klanten ter verbetering van hun kredietbeheer, terwijl in Spanje verbeteringen werden doorgevoerd aan CyCred, een technologie die klanten de weg wijst naar groeikansen. Stabiele ratings onderstrepen de financiële kracht van het bedrijf en duurzaam prestatieniveau. Het onafgebroken succes van Atradius wordt weerspiegeld in de goede beoordelingen die het bedrijf ontving van toonaangevende kredietbeoordelaars: een rating ‘A (excellent) vooruitzichten stabiel’ van A.M. Best en ‘A3 vooruitzichten stabiel’ van Moody’s.

Vooruitzichten voor 2014

Bestuursvoorzitter en CEO, Isidoro Unda, licht toe: “Het ziet ernaar uit dat 2014 een jaar van groei wordt. De verwachting is dat West-Europese economieën zullen verbeteren en dat de economieën in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied, Centraal- en Oost-Europa en Afrika verder zullen doorgroeien. De investeringen die we wereldwijd doen om onze aanwezigheid verder uit te breiden, kunnen ervoor zorgen dat bedrijven hun verkoopcijfers zowel in bestaande als in nieuwe markten verder kunnen laten stijgen. We hebben Atradius dusdanig gepositioneerd dat onze bestaande en nieuwe klanten hun potentiële groeikansen kunnen maximaliseren. Ook zullen we blijven investeren in nieuwe technologieën waarmee we onze klanten waardevolle inzichten bieden om hen met hun bedrijfsstrategieën te helpen. We moeten de mogelijkheden om door klanten te worden gezien als de voorkeursoptie verder uitbouwen.”

Bron: APS