Nederlandse banken vinden het positief dat de kredietverlening aan het MKB door non-bancaire partijen het afgelopen jaar is gegroeid naar bijna 4 miljard euro, zoals blijkt uit cijfers van de Stichting MKB Financiering.

Banken pleiten al jaren voor verbreding van het financieringsaanbod zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor ondernemers. Tegelijkertijd blijven banken met een uitstaand volume van 122 miljard euro aan leningen verreweg de grootste financier van het MKB. Ook kleinere bedrijven maken volop gebruik van bancair krediet: Afgelopen jaar hadden ruim 370.000 ondernemers een lening bij de bank van minder dan 250.000 euro.

Banken vormen hiermee een vliegwiel voor ondernemerschap. Die rol gaat samen met een bredere verantwoordelijkheid. Een bank beheert in de kern geld van spaarders en leent die middelen vervolgens uit aan particulieren, instellingen en bedrijven. De risico’s die een bank kan nemen zijn beperkt en vragen om het maken van afwegingen. Banken kijken daarbij scherp naar de risico’s en kunnen dus niet iedere ondernemer financieren.

Uitdagingen

In de komende jaren staat het MKB voor een enorme verduurzamingsopgave. Banken staan klaar om ondernemers te helpen met het financieren van de energietransitie, onder andere met de borgstellingsregeling MKB (BMKB) die nu ook kan worden ingezet voor een groene investering. Een andere uitdaging is de gestegen ECB- en marktrente. Vooralsnog leidt het ook nog niet tot grote problemen in bijzonder beheer, maar als dit verandert dan staan banken klaar om klanten hierin intensief te begeleiden.

Digitalisering

Banken hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in digitalisering van aanvraag- en beheerprocessen via internet en apps om kredietverlening aan het MKB transparanter, efficiënter en toegankelijker te maken en betaalbaar te houden. Een efficiënte, digitale kredietaanvraag komt tegemoet aan de behoeften van veel ondernemers en hun adviseurs. Recente cijfers van het CBS laten ook zien dat meer ondernemers toegang hebben gekregen tot financiering. De slagingskans bij een kredietaanvraag is gestegen naar 91%, en financiering wordt minder vaak gezien als een belemmering voor ondernemers dan voorheen.

Nieuwe Gedragscode

In de nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB, die binnenkort in werking zal treden, zullen banken meer aandacht besteden aan een goede mondelinge of schriftelijke toelichting waarom een aanvraag is afgewezen en of er verbetermogelijkheden zijn. Verder legt de nieuwe gedragscode nog nadrukkelijker doorverwijzing naar andere (non-bancaire) financiers en/of -adviseurs vast. Voor het MKB is dat een positieve ontwikkeling in de verdere professionalisering van de hele MKB-financieringsmarkt.

Reflectie op kredietverlening MKB door banken

Op verzoek van de Minister van Economisch Zaken en Klimaat heeft de NVB een notitie opgesteld, waarin de banken hun analyse en visie delen over de markt voor MKB-financiering. Deze notitie is door Minister Adriaansens als bijlage meegestuurd in een brief aan de 2e Kamer.

Bron: NVB