Bert Bruning, directeur van Atradius Nederland, zegt het bij herhaling: “Heel veel bedrijven realiseren zich onvoldoende welke risico’s ze lopen als ze hun afnemers krediet geven.”

En Bruning kan het weten. Het internationaal opererende Atradius krijgt, zeker sinds het begin van de kredietcrisis, veelvuldig te maken met bedrijven die te lichtvoetig omgaan met kredietverstrekking. “Betalingstermijn van dertig of zestig dagen zijn tegenwoordig heel gebruikelijk”, weet Bruning. “Zelfs negentig dagen of langer. En veel bedrijven, zowel in binnen- als buitenland, komen daardoor in de problemen.”

Kredietverzekering ‘vanzelfsprekend’

Atradius helpt die problemen op te lossen, maar ook en vooral om ze te voorkomen. “Kredietverzekering en incasso zijn onze hoofdproducten. Wij verzekeren bedrijven voor het risico van non-betaling van hun debiteuren. Dat doen we wereldwijd, in zo’n veertig landen. Datzelfde geldt voor de incasso. Wij zijn de enige in Nederland die beschikt over een wereldwijd netwerk van ervaren incassospecialisten. In Nederland zelf zijn we een van de grootste B2B-incassobedrijven.”

Atradius beschikt wereldwijd over een database met meer dan 60 miljoen bedrijven.
Uit de balansen blijkt dat in steeds meer bedrijven niet het personeel, het machinepark of de gebouwen de grootste post vormen, maar de debiteuren: de openstaande rekeningen. Bruning: “Ik kom veel bedrijven tegen die ontzettend gericht zijn op sales, zonder in te kunnen schatten of de verkochte producten uiteindelijk ook betaald worden. Ze zijn apetrots op hun product en dat is een goede zaak, want je kunt alleen succesvol zijn als je een goed product hebt. Maar uiteindelijk doe je pas succesvol zaken als de rekening betaald wordt.” Slechts 1 op de 20 bedrijven in Nederland heeft een kredietverzekering. Dat moet en kan méér worden. Daar is Bruning van overtuigd. “Zeker tegenwoordig zou een kredietverzekering, uit het oogpunt van een verantwoorde bedrijfsvoering, vanzelfsprekend moeten zijn.”

Zo hoog mogelijke dekking

Het groter wordend risico van wanbetaling is inherent aan de (negatieve) ontwikkeling van de economie. Atradius zag vanaf 2008 haar schadeuitkeringen flink in aantal en omvang toenemen. Bruning: “Natuurlijk maakt ons bedrijf de nodige schommelingen mee als gevolg van de economische crisis van dit moment. De risico’s zijn nu eenmaal hoger dan voorheen. Mondiaal, maar ook op branche-niveau, neem bijvoorbeeld de Nederlandse bouwsector, en op het niveau van individuele bedrijven. Als kredietverzekeraar keren we in economisch slechte tijden veel uit. Daardoor hebben wij in 2008 en 2009 zelfs verlies geleden. Maar dat is inherent aan onze taak.”

Uiteraard stelt een internationaal opererend bedrijf als Atradius haar eigen strategie af op de mondiale crisis. Bruning: “De crisis in de eurozone kan een behoorlijke impact hebben op de groei. Ook de Amerikaanse economie, de onrust in het Midden-Oosten en de situatie in Japan, kunnen onze uitkomsten beïnvloeden. Toch gaan we uit van een gematigde economische groei in de komende jaren. Met die prognose richten we onze bedrijfsvoering in en proberen we de betalingsrisico’s van onze klanten een zo hoog mogelijke dekking te geven. Daarmee houden we bedrijven op de been en dragen we een klein steentje bij aan het stoppen van de economische neergang.”

Atradius is, naast OnGuard en Credit Yard, hoofdsponsor van de 7e Credit Expo op 10 november 2011 in het Nieuwegein Business Center. U vindt Atradius bij standnummer NB.28. Atradius faciliteert tevens twee rondetafelgesprekken op de 7e Credit Expo.

Bron: www.creditexpo.nl